UtbildningDirekt använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
Jag har förstått
Vad är cookies?Utbildningdirekt
Sök, hitta och boka - din utbildning!
Sök
Nära mig

Kom i kontakt med hela Sveriges utbildningar


Sök och hitta - din utbildning

UtbildningDirekt är en komplett söktjänst som låter dig leta och hitta information om kurser och utbildningar över hela Sverige.

Är du arrangör och vill synas på UtbildningDirekt?

Vill du också synas på UtbildningDirekt?
Läs mer här och kontakta oss så berättar vi mer1. 

Sök och hitta den kurs du är intresserad av

2. 

Skicka en förfrågan till arrangören

3. 

Du kontaktas med all information du behöverHitta utbildningAktuella utbildningar
Målet är att du ska bli väl bekant med programmet och alla funktioner samt lära dig arbetsgången, steg för steg. Vi går igenom hela arbetsprocessen från bouppteckning till arvskifte.

Utbildningen är i huvudsak anpassad för dig som är ny användare av programmet.


Vi ger dig chansen att snabbt bli företagets nya expert på Excel!

Denna kurs är för dig som lärt dig Excel på egen hand och som nu vill jobba effektivare och på en ny högre nivå!

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2002:1 ställer krav på dig som pannskötare. Du ska ha den utbildning och de instruktioner som behövs för att en säker drift ska kunna upprätthållas.

I kursen får du lära dig anläggningssäkerhet, praktiskt handhavande av pannans olika utrustningsdetaljer, enkel förbrännningslära, daglig skötsel och fortlöpande tillsyn.
Kursen omfattar de vanligast förekommande mindre och medelstora anläggningarna och genomförs på E.ON Värme Sverige AB i Örebro där vi har tillgång till oljeeldad övningsångpanna.

Vi kombinerar lärarledda lektioner med praktiska övningar.

Stategier för avtalsuppföljning
Att arbeta med avtalsuppföljning är av stor vikt för att se till att skattemedlen används på mest effektiva sätt. Avtalsuppföljning är också en viktig del i det strategiska inköpsarbetet. Genom att arbeta med uppföljning av sina avtal kan ni bidra till att nå uppsatta verksamhetsmål och driva utvecklingen under avtalsperioden.

Denna endagarskurs ger en grundläggande kunskap om plast, med fokus på termoplaster. Efter kursen har deltagarna bra kännedom om egenskaper och användningsområden för de vanligaste plastmaterialen och kunskap att välja lämplig bearbetningsmetod för olika produkter och produktionsvolymer. Kursen passar alla som behöver veta mer om plast, som produktutvecklare, designers, konstruktörer, inköpare, säljare, operatörer, beredare m.fl.

Teori varvas med visning i programmet

 

Vi går igenom tankarna bakom K3 och vad som skiljer regelverket från de övriga regelverken. Du får se hur du arbetar praktiskt med K3 i programvaran Bokslut vid övergången till K3, hur du gör komponentavskrivningar samt hur du upprättar de olika delarna av årsredovisningen – förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, värderingsprinciper och noter.

Bokslut har ett omfattande stöd för dig i varje moment och här får du se hur du använder stödet för att underlätta ditt arbete.

Vi kommer även in på hur du hanterar förändringarna i Årsredovisningslagen från den 1 januari 2016 med hjälp av Bokslut. 

Tider

09.00 - 12.00 

Information om inloggning med mera till webbkursen skickas i god tid innan kursstart. 

 

OBS! Inga aktuella kursstarter just nu. Nya datum läggs upp i april.


Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att den som ska utföra Heta Arbeten på tillfällig arbetsplats har genomgått utbildning. Du som är utsedd till att vara tillståndsansvarig (brandskyddsansvarig) vid Heta Arbeten ska ha minst samma utbildning som hetarbetaren och brandvakten.
Utbildningen, som genomförs av instruktörer som är godkända av Brandskyddsföreningen Sverige, omfattar sju lektionstimmar och har följande block:

- Bestämmelse i lagar och försäkringsvillkor
- Organisation och ansvar
- Brandkunskap
- Förebyggande åtgärder
- Brandfarlig vara samt EX-miljö
- Tätskikt – Tak, väggar och balkonger
- Praktik

Praktiken består av övning med handbrandsläckare och hantering av gasflaskor vid brand.
Kursdokumentationen består av handbok samt tillstånd/kontrollista för tillfälliga Heta Arbeten.
Fika och lunch ingår.

Pris: 2800 kr exl. moms

Alla som deltagit i kursen ska förstå och kunna tillämpa regelverket för skötsel av elanläggningar.

Introduktion i programmet med egna övningar.

En grundläggande programkurs för dig som har vana av att upprätta bokslut sedan tidigare, men aldrig har gjort det i vårt program. Du kanske har arbetat i något annat program eller i Word och Excel.

Vi arbetar praktiskt med ett övningsföretag hela dagen och lär dig upprätta bokslut och årsredovisning i ett mindre aktiebolag (K2). Vi följer arbetsgången i programmet hela vägen från import av redovisningssaldon till den färdiga årsredovisningen. Du kommer således lära dig allt du behöver för att på ett effektivt sätt komma igång snabbt med programmet.

Tider

Heldag:

09.00 - 09.30  Registrering samt kaffe och fralla

09.30 - 16.30  Utbildning med avbrott för lunch ca 12.00-13.00.


Vi gör dig tryggare i ekonomi

Vi ger dig helt ny kompetens och insikt i ekonomiska rapporter, rutiner och begrepp. Redan dagen efter kursen är du tryggare när du framöver kommunicerar ekonomi.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:
  • Elfaran
  • Organisation
  • Riskhantering
  • Säkerhetskultur
  • Skötselåtgärder
  • Arbetsmetoder

Sista chansen

Fre
Jul
1
2022
Pris: 3 490:-
Plats Malmö
Anmäl intresse
I priset ingår intyg och digitalt kursmaterial, tbildningen hålls både på plats hos oss i Malmö och via datorn på distans