UtbildningDirekt använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
Jag har förstått
Vad är cookies?Utbildningdirekt
Sök, hitta och boka - din utbildning!
Sök
Nära mig

Kom i kontakt med hela Sveriges utbildningar


Sök och hitta - din utbildning

UtbildningDirekt är en komplett söktjänst som låter dig leta och hitta information om kurser och utbildningar över hela Sverige.

Är du arrangör och vill synas på UtbildningDirekt?

Vill du också synas på UtbildningDirekt?
Läs mer här och kontakta oss så berättar vi mer1. 

Sök och hitta den kurs du är intresserad av

2. 

Skicka en förfrågan till arrangören

3. 

Du kontaktas med all information du behöverHitta utbildningAktuella utbildningar
Helt specialist-anpassad kurs för ekonomichefer, controllers och assistenter

Vi lär dig hur du bygger nya kraftfulla ekonomimodeller och hur du skapar formler och funktioner för redovisning och kalkyler. Vi visar hur du enkelt skapar och använder kalkyler, uppföljningsverktyg och budgetmodeller på ett nytt sätt.

Kursens innehåll

 • Inhämta avgörande kunskap
 • Kartlägga kunden och affären
 • Lägga upp kundspecifika strategier
 • Använda checklistor för effektivare försäljning
 • Förhandlingsteknik på hög nivå
 • Projektledning som säljmetod
 • A och O för affärsrelationer
 • Skapa mervärde för nyckelpersoner
 • Hur du utvecklar ett kundkonto
 • Behåll fokus på målet

Kursen syftar till att ge eleverna grundläggande kunskap hur statistiska metoder kan användas för ett effektivt kvalitetsarbete vid formsprutning av termoplastkomponenter samt hur formsprutans styrsystem kan utnyttjas för kontroll av produktionen.

Omfattning:
 2 dgr

Upplägg och utförande:
 Kursen drivs som en interaktiv utbildning där eleverna praktiskt arbetar vid formspruta varvat med teori. En central del i kursen är att utnyttja maskinens interna möjligheter.

Kurslitteratur: Böckerna "Ställarhandboken" av Magnus Lundh och Hans-Erik Strömvall samt "Teknikerhandboken" av Magnus Lundh och Hans-Erik Strömvall och Richard Bergström.

Säkerhetsventiler

Med en kurs i Säkerhetsventiler får du god insikt i hur säkerhetsventiler fungerar och lär dig hur betydande det är att installationer av säkerhetsventiler utförs på rätt sätt.

Du får ökad kunskap om säkerhetsventiler avseende användning, funktion och installation för att kunna garantera en säker anläggning. Efter kursen ska du som deltagare kunna ta isär och renovera en säkerhetsventil på ett riktigt sätt så att dess funktion är kvar efter renoveringen.


Ett lyft kräver flera olika arbetsroller. Vid enklare lyft kan ibland en person utföra alla moment medan i vissa fall behövs flera personer.
Arbetsmiljöverket ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har dokumenterade kunskaper för att få använda lyftanordningar och lyftredskap.

Det finns mycket information på en ritning. Vad betyder den? Varifrån kommer kraven? Vad innebär det praktiskt för material, svetsning, beräkning mm. Vad händer om man ändrar något?

Denna kurs är till för dig som ännu inte är så bekant med föreskrifter och som vill få grunderna i hur de fungerar och hänger ihop med varandra. Vad finns utöver PED? Hur påverkas ni av att det finns en ny PED? Vi får även tid för frågor och funderingar.

Utbildningen syftar till att ge eleverna kunskap om hur provkörningar av nya verktyg skall organiseras och utvärderas. Ett standardiserat arbetssätt för provkörningar tas fram med dokumenterade rutiner att arbeta efter. 

Kursens omfattning: 3 dagar.

Kurslitteratur: Böckerna "Ställarhandboken" av Magnus Lundh och Hans-Erik Strömvall samt "Teknikerhandboken" av Magnus Lundh och Hans-Erik Strömvall och Richard Bergström.

Kurs i LT - Läcksökning

Frågan om läckage är viktig utifrån både ett miljö- och säkerhetsperspektiv, men det kan även ha stora ekonomiska konsekvenser ur en produktionsteknisk synvinkel. För en verksamhet är det viktigt ha kunskapen och förmågan att kunna välja rätt metod och metodik för läcksökning.


Standarden FFS används som bedömning av skadade tryckkärl, och genom att utvärdera till exempel tryckkärl, rörledningar och cisterner ökar dina chanser att kunna ha fortsatt dift och ökad livslängd av din organisations anläggning. Inom FFS finns det en mångfald av utvärderingsmetoder, från de mest avancerade analyserna för skademekanismer till enklare metoder som screening.

API 579 Fitness For Service och dess metoder vänder sig i främst till processindustrin men kan också tillämpas i pappers-, kraft- och värmeindustrin.


 • Grundläggande teori om inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet
 • Allmänt om programmet
 • Metod i programmet - skapa en ny deklaration, öppna en befintlig deklaration eller hämta från föregående år
 • Grafisk översikt av blanketter/beräkningar
 • SIE-import
 • Navigering mellan beräkningsmoduler / blanketter
 • Deklarationskontroll
 • Skatteberäkningen
 • Utskrifter
 • Tips och tricks

Tider

Dag 1   
09.00 - 09.30 Registrering samt kaffe och fralla
09.30 - 16.30 Utbildning med avbrott för lunch ca 12.00
          
Dag 2    
09.00 - 16.00 med avbrott för lunch som första dagen.

Sista chansen

Tor
Okt
21
2021
Pris: 1 600:-
Plats Värnamo
Anmäl intresse

Tor
Okt
21
2021
Pris: :-
Plats Värnamo
Anmäl intresse
Denna endagars grundkurs ger dig grundläggande kunskaper och förståelse för hur man arbetar med förbättringsarbete och att det är lönsamt att göra det. Du får också förståelse för ekonomiska termer och vad de innebär samt hur de påverkar företagets lönsamhet. Kursen vänder sig till alla som behöver grundläggande kunskaper.