UtbildningDirekt använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
Jag har förstått
Vad är cookies?Utbildningdirekt
Sök, hitta och boka - din utbildning!
Sök
Nära mig

Kom i kontakt med hela Sveriges utbildningar


Sök och hitta - din utbildning

UtbildningDirekt är en komplett söktjänst som låter dig leta och hitta information om kurser och utbildningar över hela Sverige.

Är du arrangör och vill synas på UtbildningDirekt?

Vill du också synas på UtbildningDirekt?
Läs mer här och kontakta oss så berättar vi mer1. 

Sök och hitta den kurs du är intresserad av

2. 

Skicka en förfrågan till arrangören

3. 

Du kontaktas med all information du behöverHitta utbildningAktuella utbildningar
Fördjupa dina kunskaper inom svets 

Det krävs att du som ansvarar för svetsverksamhet har rätt kunskaper. Detta eftersom det nu finns ett hårdare regelverk för material och svetsprocedurer samt ökade krav på företag som arbetar med svets.

Du kommer efter att du genomgått utbildningen ha både den teoretiska och praktiska kunskap som behövs för att ansvara för ett företags svetsverksamhet.


Introduktion i programmet med egna övningar.

En grundläggande programkurs för dig som har vana av att upprätta bokslut sedan tidigare, men aldrig har gjort det i vårt program. Du kanske har arbetat i något annat program eller i Word och Excel.

Vi arbetar praktiskt med ett övningsföretag hela dagen och lär dig upprätta bokslut och årsredovisning i ett mindre aktiebolag (K2). Vi följer arbetsgången i programmet hela vägen från import av redovisningssaldon till den färdiga årsredovisningen. Du kommer således lära dig allt du behöver för att på ett effektivt sätt komma igång snabbt med programmet.

Tider

Heldag:

09.00 - 09.30  Registrering samt kaffe och fralla

09.30 - 16.30  Utbildning med avbrott för lunch ca 12.00-13.00.


Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2002:1 ställer krav på att du som pannskötare ska ha den utbildning och de instruktioner som behövs för att en säker drift ska kunna upprätthållas.

Kursen vänder sig till dig som gick ”Drift av pannanläggningar – Grundkurs” för några år sedan och behöver en uppdatering och kanske vidareutbildning.
Speciell tonvikt läggs på fastbränsleeldade anläggningar.

Kursen genomförs vid E.ON Värme Sverige AB, Åbyverket i Örebro, där vi har tillgång till övningsanläggning. I kursen ingår flera praktiska övningar t ex manuell start och stopp av ångturbin.

 

Introduktion i vårat molnbaserade Capego Bokslut utan egna övningar

 

Denna kurs vänder sig till dig som behöver en grundlig genomgång av hur du ska komma igång i Capego Bokslut.


Inspectas grundläggande kurs i riskhantering ger en inblick i riskhanteringens huvudsakliga principer, metoder och nytta.

Vi beskriver olika riskanalysmetoder och varvar bakomliggande teorier med vår praktiska erfarenhet.

Syftet är att skapa förutsättningar för ett säkrare och effektivare utförande av arbetsuppgifter och begränsa skadeverkningar på människor, miljö och egendom.

Vi går även igenom den lagstiftning som ställer krav på att riskanalyser genomförs.

Vi gör dig till företagets nya expert på företagsekonomi!

Vi ger dig helt ny kompetens och insikt i ekonomiska rapporter, rutiner och begrepp. Redan dagen efter kursen är du tryggare när du framöver kommunicerar ekonomi.

Ny föreskrift AFS 2006:8 – Provning med över- eller undertryck

Tryckprovning med gas är riskfyllt men ibland nödvändigt. Från 1 juli 2007 gäller nya regler med bl a krav på ackreditering för den som ska utföra tryckprovning med gas. Enligt Arbetsmiljöverkets och Räddningsverkets föreskrifter och även tryckkärlsdirektivet, PED, är tryckprovning för att verifi era hållfastheten ett krav för utrustningar som tryckkärl, rörledningar och cisterner. Av olika anledningar, t ex för vissa material och medier, kan man inte tryckprova med vatten och då är tryckprovning med gas ofta det enda alternativet. Den som skall utföra tryck- eller täthetsprovning med gas måste följa reglerna i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift AFS 2006:8. Föreskriften gäller från 1 juli 2007 och ställer bl a krav på att företaget är ackrediterat av SWEDAC. Den omfattar även andra förändringar jämfört med den gamla föreskriften AFS 1985:14. Vi förklarar gällande regler och går igenom hur tryckprovning med gas utförs på ett säkert sätt samt informerar om SWEDACs vägledning för att söka ackreditering.


Kvalitetsstyrning av svetsade produkter

Under de senaste åren har flera olika standarder för svetsning revideras. Svetsande verkstäder för tryckkärl, rör, rälsgående fordon, stålkonstruktioner m.m. har sett stora förändringar. Systemet med svetslicenser har upphört och ersatts med andra krav, rutinbeskrivningar för svetsverksamheten ska verifieras mot fordringar i kvalitetsstandarder och svetsande verkstäder måste anpassa sig till kraven i de europeiska och internationella standarderna inom svetsområdet. Det gäller standarder för kvalitetskrav, för kvalificering av svetsprocedurer och för svetsande personal. Även beställare av svetsande produkter måste anpassa sin inköpsorganisation mot de nya förutsättningarna.


Vi gör dig till proffs på Excel!

Effektivisera ditt arbete i Excel med en specialanpassad kurs i Funktioner och Formler, Pivottabeller, Makron och Konsolidering.

Inköp, beställning, brukaransvar

EU:s många produktdirektiv och vår nationella lagstiftning påverkar båda konstruktion och tillverkning vid projekt för nybyggnad och ombyggnad inom industrin. Är du nyfiken på hur CE-märkning, produktansvar, tekniska krav och krav på dokumentation hänger ihop? I denna kurs reder vi ut begreppen! Vi tittar på kraven och vilka möjligheter du, som köpare och säljare, har att påverka dessa vid upphandling. Tonvikten ligger på beställarkompetens och tekniska ansvarsfrågor vid små och stora projekt, reparationer och investeringar.

Efter avslutad kurs har du fått nyttiga kunskaper för bättre underlag vid inköp av produkter och anläggningar samt bra förutsättningar för lyckade upphandlingar och projekt.  

Dag 2 ger en fördjupning kring tryckutrustningsdirektivet, framförallt den viktiga riskanalysen och kraven för olika områden som material, svets, ofp, hållfasthet m m.


Teori varvas med visning i programmet

 

Vi går igenom tankarna bakom K3 och vad som skiljer regelverket från de övriga regelverken. Du får se hur du arbetar praktiskt med K3 i programvaran Bokslut vid övergången till K3, hur du gör komponentavskrivningar samt hur du upprättar de olika delarna av årsredovisningen – förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, värderingsprinciper och noter.

Bokslut har ett omfattande stöd för dig i varje moment och här får du se hur du använder stödet för att underlätta ditt arbete.

Vi kommer även in på hur du hanterar förändringarna i Årsredovisningslagen från den 1 januari 2016 med hjälp av Bokslut. 

Tider

09.00 - 12.00 

Information om inloggning med mera till webbkursen skickas i god tid innan kursstart. 

 

OBS! Inga aktuella kursstarter just nu. Nya datum läggs upp i april.


Säkerhetsventiler

Med en kurs i Säkerhetsventiler får du god insikt i hur säkerhetsventiler fungerar och lär dig hur betydande det är att installationer av säkerhetsventiler utförs på rätt sätt.

Du får ökad kunskap om säkerhetsventiler avseende användning, funktion och installation för att kunna garantera en säker anläggning. Efter kursen ska du som deltagare kunna ta isär och renovera en säkerhetsventil på ett riktigt sätt så att dess funktion är kvar efter renoveringen.

Sista chansen

Ons
Jun
3
2020
Pris: 8 900:-
Plats Stockholm
Anmäl intresse
Sveriges största och populäraste arbetsmiljöutbildning.

Ons
Jun
3
2020
Pris: 7 900:-
Plats Stockholm
Anmäl intresse
Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud