UtbildningDirekt använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
Jag har förstått
Vad är cookies?Utbildningdirekt
Sök, hitta och boka - din utbildning!
Sök
Nära mig

Kom i kontakt med hela Sveriges utbildningar


Sök och hitta - din utbildning

UtbildningDirekt är en komplett söktjänst som låter dig leta och hitta information om kurser och utbildningar över hela Sverige.

Är du arrangör och vill synas på UtbildningDirekt?

Vill du också synas på UtbildningDirekt?
Läs mer här och kontakta oss så berättar vi mer1. 

Sök och hitta den kurs du är intresserad av

2. 

Skicka en förfrågan till arrangören

3. 

Du kontaktas med all information du behöverHitta utbildningAktuella utbildningar
Denna endagarskurs ger en grundläggande kunskap om plast, med fokus på termoplaster. Efter kursen har deltagarna bra kännedom om egenskaper och användningsområden för de vanligaste plastmaterialen och kunskap att välja lämplig bearbetningsmetod för olika produkter och produktionsvolymer. Kursen passar alla som behöver veta mer om plast, som produktutvecklare, designers, konstruktörer, inköpare, säljare, operatörer, beredare m.fl.

Krandagarna är sedan 2000 ett årligt återkommande arrangemang och en mötesplats för krananvändare. Erfarenheter byts, funderingar diskuteras och  du knyter värdefulla kontakter. Krandagarna 2015 genomförs den 18-19 november i Växjö och förra året lockade vi omkring 300 deltagare till våra dagar med information om kranar och lyftsäkerhet.

Hamn - Industri - Byggmaskin

Sessionerna Hamn och Industri kompletterades nu med en tredje, Byggmaskin, där vi specifikt pratade om tornkranar, mobilkranar och bygghissar.

Som vanligt ingick en spännande kvällsaktivitet den 18 november.

Lyftmässa

Den mycket uppskattade lyftmässan är en del av Krandagarna. Flera av de ledande företagen inom lyftområdet har deltagit i mässan de senaste åren.


Vår teorikurs i löneadministration vänder sig till dig som är ny inom området eller inte arbetat med löneadministration på ett tag och vill fräscha upp kunskaperna.

Detta är en rent teoretisk kurs, utan datorer.

Vi ger dig verktygen för att snabbt kunna bli företagets nya expert på Microsoft Excel!

Du får en flygande start med världens mest lättanvända kalkylprogram.

Regler för tryckkärl, AFS 2005:3

Det har skett flera förändringar de senaste åren och nya krav har tillkommit gällande kontroll, användning, riskbedömning och fortlöpande tillsyn av tryckkärl. För dig som har ansvar för arbetsmiljö, drift och underhåll av trycksatta anordningar med tillhörande utrustning samt för övrig personal är det viktigt att veta vad som gäller och hur kraven uppfylls.

Viktig info: Du kan välja att delta en eller två dagar.
1 dag 5 900 SEK + moms
2 dagar 9 900 SEK + moms

Ny föreskrift AFS 2006:8 – Provning med över- eller undertryck

Tryckprovning med gas är riskfyllt men ibland nödvändigt. Från 1 juli 2007 gäller nya regler med bl a krav på ackreditering för den som ska utföra tryckprovning med gas. Enligt Arbetsmiljöverkets och Räddningsverkets föreskrifter och även tryckkärlsdirektivet, PED, är tryckprovning för att verifi era hållfastheten ett krav för utrustningar som tryckkärl, rörledningar och cisterner. Av olika anledningar, t ex för vissa material och medier, kan man inte tryckprova med vatten och då är tryckprovning med gas ofta det enda alternativet. Den som skall utföra tryck- eller täthetsprovning med gas måste följa reglerna i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift AFS 2006:8. Föreskriften gäller från 1 juli 2007 och ställer bl a krav på att företaget är ackrediterat av SWEDAC. Den omfattar även andra förändringar jämfört med den gamla föreskriften AFS 1985:14. Vi förklarar gällande regler och går igenom hur tryckprovning med gas utförs på ett säkert sätt samt informerar om SWEDACs vägledning för att söka ackreditering.


Utbildningen syftar till att ge eleverna grundläggande kunskap i praktisk problemlösning inom formsprutning av termoplastkomponenter. Rutiner och dokumentation arbetas fram

Vid avvikelsehantering, problemlösning, förbättringsarbete, underhållsarbete etc. är det centralt att förstå grundorsaken till varför ett fel har uppstått. Hur ska man exempelvis kunna lösa ett problem om man inte förstår vad det är som gör att det går snett?

Upplägg och utförande:
Kursen drivs som en interaktiv utbildning där eleverna praktiskt arbetar med olika problemställningar varvat med teori. Eleverna lär sig hantera problemlösningsmetoder och lösa verkliga problem.

Kursens omfattning: 3 dagar. Deltagarna tar med egna problemdetaljer för analys.

Kurslitteratur: Böckerna "Ställarhandboken" av Magnus Lundh och Hans-Erik Strömvall och "Teknikerhandboken" av Magnus Lundh, Hans-Erik Strömvall och Richard Bergström.

80 % av alla olyckor beror på felhantering av last eller redskap.Genom att känna till lagar, föreskrifter och standarder kan du planera och utföra lyftarbetet på ett säkert sätt.Med utbildning minskar du risken för antalet olyckor och tillbud.

Våra kurser uppfyller myndigheternas krav på dokumenterad utbildning och bygger på lång erfarenhet från besiktning och kontroll.
Vi hjälper dig med en kurs anpassad efter just ditt företags behov.

Kursen syftar till att ge eleverna grundläggande kunskap hur statistiska metoder kan användas för ett effektivt kvalitetsarbete vid formsprutning av termoplastkomponenter samt hur formsprutans styrsystem kan utnyttjas för kontroll av produktionen.

Omfattning:
 2 dgr

Upplägg och utförande:
 Kursen drivs som en interaktiv utbildning där eleverna praktiskt arbetar vid formspruta varvat med teori. En central del i kursen är att utnyttja maskinens interna möjligheter.

Kurslitteratur: Böckerna "Ställarhandboken" av Magnus Lundh och Hans-Erik Strömvall samt "Teknikerhandboken" av Magnus Lundh och Hans-Erik Strömvall och Richard Bergström.

Bli företagets nya effektiva expert på Excel. Vi visar dig hur!

Vi lär dig de ovärderliga funktionerna!

Vi lär dig skapa professionella diagram, hur du använder pivottabeller och många andra funktioner på bästa sätt.

  • Import från redovisningsprogram
  • Kontoplan
  • Saldobalans (granska huvudbok)
  • Bokföringsorder
  • Huvudspecifikationer
  • Bilagor
  • Bilageöversikt
  • Enklare anläggningsregister
  • Rapporter
  • Årsredovisning

Utbildningen genomförs i datasal med praktiska övningar vid en dator.

Tider

09.00 - 09.30  Registrering samt kaffe och fralla
09.30 - 16.30  Utbildning med avbrott för lunch ca 12.00-13.00.