UtbildningDirekt använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
Jag har förstått
Vad är cookies?Utbildningdirekt
Sök, hitta och boka - din utbildning!
Sök
Nära mig

Kom i kontakt med hela Sveriges utbildningar


Sök och hitta - din utbildning

UtbildningDirekt är en komplett söktjänst som låter dig leta och hitta information om kurser och utbildningar över hela Sverige.

Är du arrangör och vill synas på UtbildningDirekt?

Vill du också synas på UtbildningDirekt?
Läs mer här och kontakta oss så berättar vi mer1. 

Sök och hitta den kurs du är intresserad av

2. 

Skicka en förfrågan till arrangören

3. 

Du kontaktas med all information du behöverHitta utbildningAktuella utbildningar
För dig som genomgått Snowboard – Instruktör 1 och vill utvecklas ytterligare i en eller flera discipliner. Vi fördjupar oss i det som är specifikt inom respektive disciplin och arbetar mycket med metodik och teknik för att bredda dina kunskaper och göra dig till en mer flexibel instruktör.

Kursen är uppdelad på två dagar. Vi arbetar med ett praktiskt exempel och beskriver gången i bokslutsarbetet med avstämningar, periodiseringar, avskrivningar, bokslutsdispositioner och skatteberäkning samt upprättande av årsredovisning.
Vi varvar praktisk tillämpning med att visa hur man på bästa sätt använder programmet.

Utgångspunkten i arbetet är ett mindre aktiebolag som valt K2-regelverket. Målet är att du ska bli väl bekant med programmet och alla funktioner samt lära dig arbetsgången, steg för steg i teori och praktik.

Kursen syftar till att ge eleverna grundläggande kunskap hur statistiska metoder kan användas för ett effektivt kvalitetsarbete vid formsprutning av termoplastkomponenter samt hur formsprutans styrsystem kan utnyttjas för kontroll av produktionen.

Omfattning:
 2 dgr

Upplägg och utförande:
 Kursen drivs som en interaktiv utbildning där eleverna praktiskt arbetar vid formspruta varvat med teori. En central del i kursen är att utnyttja maskinens interna möjligheter.

Kurslitteratur: Böckerna "Ställarhandboken" av Magnus Lundh och Hans-Erik Strömvall samt "Teknikerhandboken" av Magnus Lundh och Hans-Erik Strömvall och Richard Bergström.

Hissar - Regler och krav

Är du ny i hissbranschen eller har du fått ändrade arbetsuppgifter? Kommer du i kontakt med de regelverk och standarder som gäller för tillverkning eller ombyggnationer av hissar? Det har hänt en hel del med regelverket kring hissar de senaste åren, speciellt med de krav som Boverkets har  vid ombyggnation av gamla hissar. Boverkets krav har vållat en del problem när det gäller hissar i äldre fastigheter som inte är byggda efter idag gällande krav. För att höja säkerheten på gamla hissanläggningar vill man nu ställa retroaktiva krav vid modernisering och ombyggnad.


En lönsam kurs som passar både rådgivare och engagerade företagare. Vi går igenom steg för steg hur du planerar resultatet i företaget och i privatekonomin. Du ska kunna få ut mesta möjliga privat till minsta möjliga kostnad för företaget. På kort sikt handlar det om att öka inkomsten till lägre skatt. På längre sikt skapas grunden för att nå livsmål och så småningom få en tryggad ålderdom.

Genomgången är praktisk och konkret. Du får genomgång av hur du får stöd av programmen Skatt och Bokslut och du får med dig en omfattande dokumentation från kursen som du kan använda som checklista under lång tid framåt.

Du som är rådgivare får ett lyft i din aktiva rådgivning. Du som är företagare kan med hjälp av kursen bli en aktiv part, tillsammans med din rådgivare, i att utveckla företagets och din privata ekonomi.

Kursen bygger på boken ”Resultat- och inkomstplanering” av Peter Berg som också är lärare på denna kurs. Du kommer kunna beställa boken till ett rabatterat pris när du går kursen. 

Tider

Heldag:

09.00 - 09.30  Registrering samt kaffe och fralla

09.30 - 16.30  Utbildning med avbrott för lunch ca 12.00-13.00.


Denna endagarskurs ger en gedigen kunskap om olika plastmaterial, med fokus på termoplaster. Efter kursen har deltagarna bra kännedom om informationen i materialdatablad, god kunskap om hur kravspecifikationer upprättas och kan göra väl underbyggda materialval. Kursen passar alla som behöver veta mer om materialval för plast – som produktutvecklare, konstruktörer, inköpare, beredare m.fl.

Ansvarar du för truckar, liftar och traverser på din arbetsplats?

Då är det här utbildningen för dig. Vi går igenom regelverken och varvar föreläsning, diskussion, övningsuppgifter med senarier hämtade från verkligheten. Kurslitteratur ingår.

Utbildningen genomförs på svenska om inget annat är överenskommet och deltagaren måste kunna språket i tal och skrift.

Kursinnehåll ansvarsutbildning

- Lagar och föreskrifter
- Ansvarsfrågor för truck
- Ansvarsfrågor för lift
- Ansvarsfrågor för travers
- Praktikfall

Arbetsledaransvar enligt AFS 2006:5
”Den som leder och övervakar arbetet med truckar skall ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet skall kunna utföras säkert."

Fika ingår

Endast företagsbokningar.
I Sverige drabbas ca 10 000 personer per år av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. När någon drabbas av hjärtstopp leder det till medvetslöshet då blodcirkulationen i kroppen upphör. För varje minut som går minskar chansen att överleva med 10 %. Med hjälp av att tidigt larma 112 och påbörja hjärt-lungräddning med hjärtstartare har den drabbade större chans att överleva. Du får ta del av färsk statistik över olyckor, öva hjärt-lungräddning praktiskt med hjärtstartare på docka, öva på hur du lägger förband på rätt sätt och hur du agerar när någon är medvetslös och får kunskap om S-ABC. Efter utbildningen fås intyg Vi rekommenderar utbildning i hjärt-lungräddning och första hjälpen vartannat år. Tidsåtgång är ca 2,5 – 3 h.

Utbildningen följer AFS 2006:6 och EU-direktivet 89/656/EEC

• Lagar och föreskrifter
• Riskbedömning och analyser
• Grundläggande PFU och produktkategorier
• Räddningsplan och evakuering
• Skötsel, förvaring och underhåll

Sista chansen

Mån
Jun
5
2023
Pris: 2 095:-
Plats Stockholm
Anmäl intresse

Mån
Jun
5
2023
Pris: 3 200:-
Plats Malmö
Anmäl intresse
I priset ingår certifikat som är giltigt i 5 år, ID06 och utbildningsmaterial, utbildningen utgår från Brandskyddsföreningen och är godkänd enligt försäkringsbolagens krav, tidsåtgång är ca 8 h inklusive pauser, utbildningen hålls både på plats hos oss i Malmö samt på distans.

OBS! Nya regler fr.om 1:e maj 2022Vid bokning av Distanskurs 
Efter 1 maj införs åter krav på att praktik utförts upp till 6 månader innan utbildningstillfället, hos arrangören. (certifikat utfärdas efter att både teori och praktik har slutförts med godkänt resultat).Praktik bokas enklast via utbildning@sakrautbildningar.se - Praktiken utförs i Malmö