UtbildningDirekt använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
Jag har förstått
Vad är cookies?Utbildningdirekt
Sök, hitta och boka - din utbildning!
Sök
Nära mig

Kom i kontakt med hela Sveriges utbildningar


Sök och hitta - din utbildning

UtbildningDirekt är en komplett söktjänst som låter dig leta och hitta information om kurser och utbildningar över hela Sverige.

Är du arrangör och vill synas på UtbildningDirekt?

Vill du också synas på UtbildningDirekt?
Läs mer här och kontakta oss så berättar vi mer1. 

Sök och hitta den kurs du är intresserad av

2. 

Skicka en förfrågan till arrangören

3. 

Du kontaktas med all information du behöverHitta utbildningAktuella utbildningar
Vi ger dig en flygande start i det bästa verktyget för att skapa och underhålla webbplatser

Med Dreamweaver får du ett visuellt layout- och kodredigeringsverktyg som ger både nybörjare, erfarna utvecklare och designers möjligheten att snabbt skapa grafiskt tilltalande material till både hemsidor och nyhetsbrev.Alla som skall utföra Heta Arbeten (vilka medför uppvärmning eller gnistbildning), är brandvakt eller tillståndsansvarig måste ha ett certifikat för Heta Arbeten.

Denna utbildning ger detta certifikatet, vilket också är ett krav för att försäkringarna skall gälla.

En diplomutbildning för dig som arbetar med inspektion och underhåll inom industrin. Vi på Inspecta har nu tagit fram en diplomutbildning för att skapa en branchstandard som ger dig en kvalitetstämpel på dina kunskaper och din kompetens. Diplomutbildningen omfattas tre grundmoduler på 11 dagar och sedan en specialisering där man väljer mellan tre inriktningar, antingen:

 1. Skademekanismer
 2. Tillverkningskontroll
 3. UH-teknik

Inspecta arrange our traditional symposium about nuclear technology.

This is our annual symposium for people in the nuclear business. We gather people to share experiences and future plans and provide a chance to develop personal networks. During the symposium utilities, suppliers and the regulator give their view. Interesting topics for this year will, among other things, be new regulations, challenges for the future and current and ongoing projects.

The symposium is aimed at everyone working with managing, operation, maintenance, construction, analysis and calculations, manufacturing, survey or inspection within the nuclear business. The presentations are given in English or Swedish, all material including the presentation materials are in English.


Inspecta anordnar seminarium för dig som arbetar med drift och underhåll av skidliftar och linbanor eller är anläggningsägare. Under seminariet kommer vi gå igenom de utbildningskrav som finns för en skidanläggning och vilka kontroller av skidliftar som ska genomföras samt hur dessa ska gå till.

Några programpunkter som kommer tas upp under seminariet är:

 • SLAO och Boverket är på plats
 • Sommarparker och Vinterparker
 • Riskbedömning  – sanktionsavgifter
 • Erfarenheter kring evakuering
 • Avancerade provningsmetoder
  • Pumpar
 • Lift - nya användningsområden och trende

Denna kurs är till för dig som ännu inte är så bekant med föreskrifter och som vill få grunderna i hur de fungerar och hänger ihop med varandra. Vad finns utöver PED? Hur påverkas ni av att det finns en ny PED? Vi får även tid för frågor och funderingar.

Under två dagar lägger du upp personal, gör inställningar och utför lönekörningar, med utbetalning, arbetsgivardeklaration och kontrolluppgift. Under övningarna genomför vi också ett årsavslut. Övningarna utförs både gemensamt med kursledaren och individuellt.

Du får lära dig att registrera löner både direkt och via den inbyggda kalendariefunktionen. Även allmänna frågor kring lagar och avtal som styr lönehanteringen tas upp.

Efter genomgången kurs ska du självständigt kunna köra löneprogrammet och på ett effektivt sätt utnyttja dess grundläggande funktioner.


En lönsam kurs som passar både rådgivare och engagerade företagare. Vi går igenom steg för steg hur du planerar resultatet i företaget och i privatekonomin. Du ska kunna få ut mesta möjliga privat till minsta möjliga kostnad för företaget. På kort sikt handlar det om att öka inkomsten till lägre skatt. På längre sikt skapas grunden för att nå livsmål och så småningom få en tryggad ålderdom.

Genomgången är praktisk och konkret. Du får genomgång av hur du får stöd av programmen Skatt och Bokslut och du får med dig en omfattande dokumentation från kursen som du kan använda som checklista under lång tid framåt.

Du som är rådgivare får ett lyft i din aktiva rådgivning. Du som är företagare kan med hjälp av kursen bli en aktiv part, tillsammans med din rådgivare, i att utveckla företagets och din privata ekonomi.

Kursen bygger på boken ”Resultat- och inkomstplanering” av Peter Berg som också är lärare på denna kurs. Du kommer kunna beställa boken till ett rabatterat pris när du går kursen. 

Tider

Heldag:

09.00 - 09.30  Registrering samt kaffe och fralla

09.30 - 16.30  Utbildning med avbrott för lunch ca 12.00-13.00.


Kvalitetsstyrning av svetsade produkter

Under de senaste åren har flera olika standarder för svetsning revideras. Svetsande verkstäder för tryckkärl, rör, rälsgående fordon, stålkonstruktioner m.m. har sett stora förändringar. Systemet med svetslicenser har upphört och ersatts med andra krav, rutinbeskrivningar för svetsverksamheten ska verifieras mot fordringar i kvalitetsstandarder och svetsande verkstäder måste anpassa sig till kraven i de europeiska och internationella standarderna inom svetsområdet. Det gäller standarder för kvalitetskrav, för kvalificering av svetsprocedurer och för svetsande personal. Även beställare av svetsande produkter måste anpassa sin inköpsorganisation mot de nya förutsättningarna.


Vi tar upp aktuella frågor och genom seminariet vill vi skapa en plattform för möten, kompetensutveckling, erfarenhetsutbyten och diskussioner.

Seminariet innehåller två parallella sessioner med några utvalda gemensamma föreläsningar. 

Session ATEX-Brand
Att förhindra brand och explosion är något det jobbas med från många olika håll. Myndigheterna arbetar med regelverket för bland annat Brand och ATEX och företag arbetar operativt för att uppfylla dessa.

Session ADR 
Bestämmelserna för transport av farligt gods revideras regelbundet. Det ställer krav på att du är uppdaterad om vad som gäller. Vi går igenom aktuella ADR-frågo


Vid nybyggnation av anläggningar gäller idag krav på anläggningsdokumentation, riskanalys och kontroll av helheten.
Kursen ger dig kunskap om vad som gäller och hur anläggningsägaren kan uppfylla kraven. Med en bra upphandling kan man undvika problem i projekt och inveteringar.

Vi ger dig en flygande start i Flash!

Vi erbjuder detta kurspaket för dig som, med få eller inga förkunskaper alls, vill lära dig skapa; • Säljande banners • Action Script • Knappar, grafiska symboler, vektorgrafik

Sista chansen

Mån
Mar
30
2020
Pris: 1 995:-
Plats Malmö
Anmäl intresse

Mån
Mar
30
2020
Pris: 9 000:-
Plats
Anmäl intresse
Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av att planera och leda byggprojekt.