UtbildningDirekt använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
Jag har förstått
Vad är cookies?Utbildningdirekt
Sök, hitta och boka - din utbildning!
Sök
Nära mig

Kom i kontakt med hela Sveriges utbildningar


Sök och hitta - din utbildning

UtbildningDirekt är en komplett söktjänst som låter dig leta och hitta information om kurser och utbildningar över hela Sverige.

Är du arrangör och vill synas på UtbildningDirekt?

Vill du också synas på UtbildningDirekt?
Läs mer här och kontakta oss så berättar vi mer1. 

Sök och hitta den kurs du är intresserad av

2. 

Skicka en förfrågan till arrangören

3. 

Du kontaktas med all information du behöverHitta utbildningAktuella utbildningar
Att hålla en fastighet i gott skick under många decennier kräver god kunskap. Det finns 100-tals föreskrifter och regler som direkt, eller indirekt påverkar en fastighetsägare. Det innebär att du som fastighetsägare är skyldig att genomföra ett stort antal besiktningar och kontroller som myndigheter föreskriver.

 • Arbetsmiljöverket

 • Boverket

 • Elsäkerhetsverket

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (räddningsverket)

Inspectas breda erfarenhet av besiktning, provning, certifiering och utbildning är kraftfulla verktyg under hela fastighetens livscykel. För att du och de människor som använder fastigheten ska kunna lita på att den är säker att besöka, arbeta eller bo i.


 • Upplägg av koncernens struktur
 • Uppläggning  av saldon på olika sätt – import från bokslutsprogrammet, sie-filer samt manuell registrering av saldon
 • Upprättande av förvärvsanalys enligt K3
 • Hantering av över- och undervärden
 • Eliminering av obeskattade reserver, minoritet och andelar
 • Successiva förvärv - hur hanteras detta enligt K3-reglerna
 • Interna mellanhavanden
 • Omräkning av utländska dotterföretag enligt dagskursmetoden
 • Manuella elimineringar och justeringar som kan göras
 • Färdigställande av koncernårsredovisning i bokslutsprogrammet

Tider

09.00 - 09.30 Registrering samt kaffe och fralla.
09.30 - 16.00 Utbildning med avbrott för lunch ca 12.00-13.00.


Denna kurs är till för dig som ännu inte är så bekant med föreskrifter och som vill få grunderna i hur de fungerar och hänger ihop med varandra. Vad finns utöver PED? Hur påverkas ni av att det finns en ny PED? Vi får även tid för frågor och funderingar.

 • Vår rekommenderade arbetsgång
 • Viktiga programnyheter under året
 • Hur hanterar man K2- respektive K3-reglerna
 • Upprätta årshandling
  - Olika mallpaket
  - Inställningar
  - Uppgiftssidor
  - Redigera layout och spara en egen mall
  - Engelsk årsredovisning
  - Byte av årsredovisningsmall till K2- och K3-regelverket
 • Funktioner, finesser och inställningar
 • Funktioner avseende bilagor, huvudspecifikationer och kontrollfrågor
 • Funktioner och finesser i anläggningsregistret
 • Nyckeltalen i analysmodulenTider

09.00 - 11.30

Information om inloggning med mera till webbkursen meddelas i god tid innan kursstart per mail.

 • Grundläggande teori om inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet
 • Allmänt om programmet
 • Metod i programmet - skapa en ny deklaration, öppna en befintlig deklaration eller hämta från föregående år
 • Grafisk översikt av blanketter/beräkningar
 • SIE-import
 • Navigering mellan beräkningsmoduler / blanketter
 • Deklarationskontroll
 • Skatteberäkningen
 • Utskrifter
 • Tips och tricks

Tider

Dag 1   
09.00 - 09.30 Registrering samt kaffe och fralla
09.30 - 16.30 Utbildning med avbrott för lunch ca 12.00
          
Dag 2    
09.00 - 16.00 med avbrott för lunch som första dagen.Grundläggande teori varvas med övningar och introduktion i vårat molnbaserade program

 

En grundläggande bokslutskurs för dig som i dag arbetar med löpande bokföring och vill lära dig upprätta bokslut och årsredovisning i ett mindre aktiebolag (K2).


Vi fokuserar på hur vi inom svensk snowboardutbildning arbetar med nybörjare och åkare på fortsättningsnivå. Här lägger du grunden för din fortsatta utveckling som snowboardinstruktör. Med din egen åkning och färdighet som utgångspunkt tar vi reda på vad som händer, och varför det händer, när vi åker snowboard. Med kunskaper i ledarskap, kommunikation, teknik och metodik kan du efter utbildningen arbeta som snowboardinstruktör. Kursens delar: personlig färdighet, teknik, pedagogik, metodik, snowboardsäkerhet, analys, ledarskap och kommunikation. Teori 20 timmar, praktik 46 timmar. Boende, mat och skipass ingår inte i utbildningspriset.

Boka boende, mat och skipass till utbildningen i Idre.
Prisförslag boende med avresestäd i flerbäddslägenhet, del i dubbelrum en vecka, ankomst dagen innan utbildningsstart, från 1240kr per person.
Priset gäller vid bokning senst 3 veckor innan utbildningsstart, därefter bokning mot ordinarie pris.
För att boka boende, mat och skipass till utbildningen på Idrefjäll klicka här.

På våra semesterkurser lär du dig räkna semester manuellt samt att sköta hela semesterhantering i löneprogrammet. Vår semesterkurs omfattar två dagar.

Vi går igenom semesterlagen. Vi tittar på uträkningar enligt sammalönsprincipen och enligt semesterlagen procent. Vi räknar semesterdagar och semesterlön manuellt. Vi lär oss hur inställningarna ska vara i personal- och löneartsregistret och genomför ett semesterårsskifte. Vi lär oss vilka lönearter vi ska använda vid utbetalning av semester.

Dag två går vi in djupare på hur inställningarna ska vara i de olika registren, semesteravtal, personalregister och löneartsregistret. Vi gör ett nytt semesterårsskifte och lär oss hur man rättar i detta.

Vi tittar på semesterlöneskulden och hur man konterar den. Byte av semesteravtal, semester i kalendariet. Efter genomgången kurs ska du självständigt kunna hantera semesterfunktionerna i löneprogrammet.

Sveriges största, populäraste och modernaste arbetsmiljöutbildning.

 

Efter avslutad utbildning ska deltagarna känna sig trygga och besitta de kunskaper som behövs för att uträtta ett fullgott arbete. Vi på Windings har lång och gedigen erfarenhet av att  genomföra lift och fallskyddsutbildningar. Utbildningen genomförs på svenska om inget annat är angivit och deltagaren måste kunna språket i tal och skrift.
 


Kursupplägg lift-fallskyddsutbildning


 • Teori: vi går igenom konstruktion, skötsel och daglig tillsyn, säkert arbetssätt, lagar och arbetarskydd, varför behövs fallskydd?, fallskyddsutrustning och hur den används, om olyckan ändå händer och din riskbedömning innan höjdarbete.

 • Praktisk körning med A och B lift och praktisk firning med sele.

 • Kurslängd: en dag.


I utbildningen ingår:

 • Teoriböcker

 • Teoretiskt och praktiskt slutprov

 • Utbildningsbevis

 • Fika och lunch. (gäller utbildning hos oss)


Vår liftutbildning följer SS-ISO 18878:2013 och Liftläroplanen (LLP) och bidrar till att ni får en säkrare och effektivare användare.Pris: 3200 kr exl. moms


OBS! När det gäller privatpersoner tillämpar vi förskottsbetalning med Swish 12 34 03 21 40. När du bokat, betala direkt för att behålla din plats. 

Helt specialist-anpassad kurs för ekonomichefer, controllers och assistenter

Vi lär dig hur du bygger nya kraftfulla ekonomimodeller och hur du skapar formler och funktioner för redovisning och kalkyler. Vi visar hur du enkelt skapar och använder kalkyler, uppföljningsverktyg och budgetmodeller på ett nytt sätt.