UtbildningDirekt använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
Jag har förstått
Vad är cookies?Utbildningdirekt
Sök, hitta och boka - din utbildning!
Sök
Nära mig

Kom i kontakt med hela Sveriges utbildningar


Sök och hitta - din utbildning

UtbildningDirekt är en komplett söktjänst som låter dig leta och hitta information om kurser och utbildningar över hela Sverige.

Är du arrangör och vill synas på UtbildningDirekt?

Vill du också synas på UtbildningDirekt?
Läs mer här och kontakta oss så berättar vi mer1. 

Sök och hitta den kurs du är intresserad av

2. 

Skicka en förfrågan till arrangören

3. 

Du kontaktas med all information du behöverHitta utbildningAktuella utbildningar
Vi lär dig allt om interaktiv dynamisk media för webb!

I nya InDesign CC kan du enkelt skapa material för webben. Använd animeringar och YouTube-klipp i dina blädderbara dokument som kan läsas överallt. Vi lär dig hur!


Sveriges största och populäraste arbetsmiljöutbildning.

Ansvarar du för truckar, liftar och traverser på din arbetsplats?

Då är det här utbildningen för dig. Vi går igenom regelverken och varvar föreläsning, diskussion, övningsuppgifter med senarier hämtade från verkligheten. Kurslitteratur ingår.

Utbildningen genomförs på svenska om inget annat är överenskommet och deltagaren måste kunna språket i tal och skrift.

Kursinnehåll ansvarsutbildning

- Lagar och föreskrifter
- Ansvarsfrågor för truck
- Ansvarsfrågor för lift
- Ansvarsfrågor för travers
- Praktikfall

Arbetsledaransvar enligt AFS 2006:5
”Den som leder och övervakar arbetet med truckar skall ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet skall kunna utföras säkert."

Fika ingår

Endast företagsbokningar.
Denna kurs ger kunksap om möjligheter och begränsningar med bioplaster. Efter kursen har deltagarna bra kännedom om olika typer av kommersiellt tillgängliga bioplaster, användningsområden för bioplaster, för- och nackdelar med biologisk nedbrytning av plast, vanliga tillsatser i bioplaster, samt viktiga tillverkningsrelaterade aspekter när det gäller bioplaster.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:
  • Elfaran
  • Lagstiftning, föreskrifter och standarder 
  • Inspektion av en anläggning
  • Provning av en anläggning (isolationsmätning, kontinutetsmätning, etc...
  • KFI
  • Roller, vem som gör vad och ansvarar för vad

I priset ingår certifikat som är giltigt i 5 år med behörigheten 1.1, 1.2, 1.3, tidsåtgång är ca 8 timmar inklusive pauser, utbildningen hålls både på plats hos oss i Malmö och via datorn på distans.

Harmoniserad standard

Direktivet PED kräver att de grundläggande säkerhetskraven, ESR uppfylls men visar inte hur. I den här kursen visar vi hur den harmoniserade standarden EN 13445 för konstruktion, tillverkning och kontroll används för att uppfylla samtliga krav i PED. Mål med kursen är att kunna förstå och tillämpa den harmoniserade standarden EN 13445 vid spänningsanalys, dimensionering, konstruktion, tillverkning och kontroll för att möta direktivets krav för tryckkärl.

Fördjupa dina kunskaper inom svets 

Det krävs att du som ansvarar för svetsverksamhet har rätt kunskaper. Detta eftersom det nu finns ett hårdare regelverk för material och svetsprocedurer samt ökade krav på företag som arbetar med svets.

Du kommer efter att du genomgått utbildningen ha både den teoretiska och praktiska kunskap som behövs för att ansvara för ett företags svetsverksamhet.


Kursen syftar till att ge eleverna grundläggande kunskap hur statistiska metoder kan användas för ett effektivt kvalitetsarbete vid formsprutning av termoplastkomponenter samt hur formsprutans styrsystem kan utnyttjas för kontroll av produktionen.

Omfattning:
 2 dgr

Upplägg och utförande:
 Kursen drivs som en interaktiv utbildning där eleverna praktiskt arbetar vid formspruta varvat med teori. En central del i kursen är att utnyttja maskinens interna möjligheter.

Kurslitteratur: Böckerna "Ställarhandboken" av Magnus Lundh och Hans-Erik Strömvall samt "Teknikerhandboken" av Magnus Lundh och Hans-Erik Strömvall och Richard Bergström.

Många av dagens yrken kräver tunga lyft och förflyttning av stora detaljer. Hantering av större truckar kräver kunskap om både hantering och säkerhet.
Våra truckförarutbildningar genomförs enligt den aktuella läroplanen TLP 10 som tagits fram av arbetsmarknadens parter.
Utbildningarna genomförs i första hand på våra fullutrustade anläggningar i Värnamo eller Mellby- Laholm och om det finns förutsättningar även ute hos kund.
Vi har aldrig större grupper än 6-7 deltagare och vi har tolv truckar. Det betyder att utbildningen blir väldigt effektiv, alla har var sin truck och det blir inga väntetider. Hur lång tid praktiken tar kan vi inte säga i förväg. Man kör tills man kan hantera trucken på ett säkert sätt. Det kan betyda att man blir klar första dagen, eller får komma tillbaka annan dag för mer praktik.
Utbildningen genomförs med eTruck vilket innebär att teorin görs som självstudie på webben innan man kommer till oss på bokat datum. Teorin motsvarar behörighet A+ B och tar ca 5-6 timmar att göra.

Utbildningen kan genomföras på svenska och engelska och deltagaren måste kunna aktuellt språk i tal och skrift.

Fika på förmiddagen ingår om utbildningen är hos oss.

Kursstart: Hos oss i Värnamo 2 gånger/vecka, Mellby-Laholm 1 gång/vecka.
Endast företagsbokningar 

Arbesmiljö och SAM - Säkerhet och riskhantering

Kursen vänder sig till projektledare, chefer, kvalitetsansvariga, säkerhetsansvariga samt till dig som arbetar med HMS.

Riskhantering är viktigt inom HMS. Hur gör man en bra riskanalys och riskbedömning? Vilken kompetens och dokumentation krävs? Hur får jag nytta av arbete med riskhantering i verksamheten?

Sista chansen

Mån
Aug
15
2022
Pris: 2 400:-
Plats Värnamo
Anmäl intresse

Mån
Aug
15
2022
Pris: 1 600:-
Plats Värnamo
Anmäl intresse