UtbildningDirekt använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
Jag har förstått
Vad är cookies?Utbildningdirekt
Sök, hitta och boka - din utbildning!
Sök
Nära mig

Kom i kontakt med hela Sveriges utbildningar


Sök och hitta - din utbildning

UtbildningDirekt är en komplett söktjänst som låter dig leta och hitta information om kurser och utbildningar över hela Sverige.

Är du arrangör och vill synas på UtbildningDirekt?

Vill du också synas på UtbildningDirekt?
Läs mer här och kontakta oss så berättar vi mer1. 

Sök och hitta den kurs du är intresserad av

2. 

Skicka en förfrågan till arrangören

3. 

Du kontaktas med all information du behöverHitta utbildningAktuella utbildningar
Kvalitetsstyrning av svetsade produkter

Under de senaste åren har flera olika standarder för svetsning revideras. Svetsande verkstäder för tryckkärl, rör, rälsgående fordon, stålkonstruktioner m.m. har sett stora förändringar. Systemet med svetslicenser har upphört och ersatts med andra krav, rutinbeskrivningar för svetsverksamheten ska verifieras mot fordringar i kvalitetsstandarder och svetsande verkstäder måste anpassa sig till kraven i de europeiska och internationella standarderna inom svetsområdet. Det gäller standarder för kvalitetskrav, för kvalificering av svetsprocedurer och för svetsande personal. Även beställare av svetsande produkter måste anpassa sin inköpsorganisation mot de nya förutsättningarna.


Denna endagarskurs ger en grundläggande kunskap om plast, med fokus på termoplaster. Efter kursen har deltagarna bra kännedom om egenskaper och användningsområden för de vanligaste plastmaterialen och kunskap att välja lämplig bearbetningsmetod för olika produkter och produktionsvolymer. Kursen passar alla som behöver veta mer om plast, som produktutvecklare, designers, konstruktörer, inköpare, säljare, operatörer, beredare m.fl.

Vi lär dig att göra svåra samtal till din bästa sida!

Under utbildningen lär vi dig att hantera de svåra samtalet på bästa sätt utan att förvärra situationen eller skapa konflikt.
Vi gör dig väl medveten om ditt eget agerande och ger dig insikt och förståelse för medarbetarens reaktion.

Vi gör dig till företagets nya expert på företagsekonomi!

Vi ger dig helt ny kompetens och insikt i ekonomiska rapporter, rutiner och begrepp. Redan dagen efter kursen är du tryggare när du framöver kommunicerar ekonomi.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:
  • Elfaran
  • Lagstiftning, föreskrifter och standarder 
  • Inspektion av en anläggning
  • Provning av en anläggning (isolationsmätning, kontinutetsmätning, etc...
  • KFI
  • Roller, vem som gör vad och ansvarar för vad

Utbildningen syftar till att ge eleverna grundläggande kunskap i praktisk problemlösning inom formsprutning av termoplastkomponenter. Rutiner och dokumentation arbetas fram

Vid avvikelsehantering, problemlösning, förbättringsarbete, underhållsarbete etc. är det centralt att förstå grundorsaken till varför ett fel har uppstått. Hur ska man exempelvis kunna lösa ett problem om man inte förstår vad det är som gör att det går snett?

Upplägg och utförande:
Kursen drivs som en interaktiv utbildning där eleverna praktiskt arbetar med olika problemställningar varvat med teori. Eleverna lär sig hantera problemlösningsmetoder och lösa verkliga problem.

Kursens omfattning: 3 dagar. Deltagarna tar med egna problemdetaljer för analys.

Kurslitteratur: Böckerna "Ställarhandboken" av Magnus Lundh och Hans-Erik Strömvall och "Teknikerhandboken" av Magnus Lundh, Hans-Erik Strömvall och Richard Bergström.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare finns det mycket att hålla reda på. Du ansvarar för byggnaden och fastighetens tekniska status och säkerhet, men även säkerheten för dem som bor, arbetar eller vistas i och omkring fastigheten Det kan bland annat gälla hissens säkerhet, ventilationssystemet, sprinkler- och larmsystemet, radonhalter, elinstallationer och energiåtgång.

Du som fastighetsägare har ansvar att själv kontrollera att gällande bestämmelser efterlevs och det är viktigt att hålla koll på regler och föreskrifter. Denna kurs ger dig god översikt och en förståelse för de flesta lagkrav, förordningar och föreskrifter som styr den tekniska förvaltningen av en fastighet.


En diplomutbildning för dig som arbetar med inspektion och underhåll inom industrin. Vi på Inspecta har nu tagit fram en diplomutbildning för att skapa en branchstandard som ger dig en kvalitetstämpel på dina kunskaper och din kompetens. Diplomutbildningen omfattas tre grundmoduler på 11 dagar och sedan en specialisering där man väljer mellan tre inriktningar, antingen:

  1. Skademekanismer
  2. Tillverkningskontroll
  3. UH-teknik

Vi gör dig till företagets nya expert på Excel VBA!

Vi ger dig också en flygande start i att automatisera Excel med hjälp av Visual Basic-programmering.

Utbildning i skadeutredningar

Under kursen kommer vi ta upp varför man ska utföra skadeutredningar i industriella anläggningar och vilka positiva effekter det kan få långsiktigt. Genom att ha kunskaper i varför och hur man genomför skadeutredningar kan ni minska risken för att skador uppstår och återkommer, som i förlängningen ökar tillgängligheten och minskar era kostnader för underhåll av er anläggning.


Stategier för avtalsuppföljning
Att arbeta med avtalsuppföljning är av stor vikt för att se till att skattemedlen används på mest effektiva sätt. Avtalsuppföljning är också en viktig del i det strategiska inköpsarbetet. Genom att arbeta med uppföljning av sina avtal kan ni bidra till att nå uppsatta verksamhetsmål och driva utvecklingen under avtalsperioden.

Sista chansen

Sep
26
2021
Pris: 3 990:-
Plats
Anmäl intresse
Sveriges största och populäraste arbetsmiljöutbildning.

Sep
26
2021
Pris: 995:-
Plats
Anmäl intresse
FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen.