UtbildningDirekt använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
Jag har förstått
Vad är cookies?Utbildningdirekt
Sök, hitta och boka - din utbildning!
Sök
Nära mig

Kom i kontakt med hela Sveriges utbildningar


Sök och hitta - din utbildning

UtbildningDirekt är en komplett söktjänst som låter dig leta och hitta information om kurser och utbildningar över hela Sverige.

Är du arrangör och vill synas på UtbildningDirekt?

Vill du också synas på UtbildningDirekt?
Läs mer här och kontakta oss så berättar vi mer1. 

Sök och hitta den kurs du är intresserad av

2. 

Skicka en förfrågan till arrangören

3. 

Du kontaktas med all information du behöverHitta utbildningAktuella utbildningar
Inspecta anordnar seminarium för dig som arbetar med drift och underhåll av skidliftar och linbanor eller är anläggningsägare. Under seminariet kommer vi gå igenom de utbildningskrav som finns för en skidanläggning och vilka kontroller av skidliftar som ska genomföras samt hur dessa ska gå till.

Några programpunkter som kommer tas upp under seminariet är:

 • SLAO och Boverket är på plats
 • Sommarparker och Vinterparker
 • Riskbedömning  – sanktionsavgifter
 • Erfarenheter kring evakuering
 • Avancerade provningsmetoder
  • Pumpar
 • Lift - nya användningsområden och trende

Välkommen till Inspectas seminarie Processdagar. Det är ett årligen återkommande seminarium som vänder sig till dig som arbetar på raffinaderi, inom petrokemisk eller kemisk industri, är entreprenör, tillverkare, konsult eller till dig som på något annat sätt är knuten till branschen. Under seminariet kommer du få möjlighet att gå på intressanta föreläsningar som fokuseras på teknik och lönsamhet. Aktuella frågor kommer röra inspektion, underhåll och driftsäkerhet.

Seminariet pågår under två dagar, och under denna tid kommer du ges tillfälle att träffa andra aktiva inom branschen och utbyta erfarenheter. I samband med seminariet kommer vi på Inspecta arrangera en utställning där företag som är verksamma i branschen kommer presenterar sina produkter och tjänster.

Läs mer och sprid gärna länken vidare till kollegor och kontakter: http://www.inspecta.com/process2015


Säkerhetsventiler

Med en kurs i Säkerhetsventiler får du god insikt i hur säkerhetsventiler fungerar och lär dig hur betydande det är att installationer av säkerhetsventiler utförs på rätt sätt.

Du får ökad kunskap om säkerhetsventiler avseende användning, funktion och installation för att kunna garantera en säker anläggning. Efter kursen ska du som deltagare kunna ta isär och renovera en säkerhetsventil på ett riktigt sätt så att dess funktion är kvar efter renoveringen.


Utbildningen har tagits fram för att kunna ge nödvändiga kunskaper för att på ett bra och säkert sätt arbeta med flänsförband. Utbildningen består av tre steg där de två första är teorietiska delar som är webbaserade och genomförs via SSG och kan genomföras oavsett var i landet du befinner dig. Varje teoretisk del avslutas med ett kunskapstest. Det sista momentet är ett praktiskt prov som genomförs på en mobil prövningsrigg där kursdeltagaren får visa sina kunskaper för en examinator. Efter avklarad utbildning ges en kompetenskvalificering. För de som önskar bredda sina kunskaper utan att kompetenskvalificera sig erbjuds den första delen som en grundläggande teori. Utbildningen följer SS-EN 1591-4 som är en standard för kompetens för flänsförband.

Förstörande provning

Under kursen kommer du lära dig hur man kontrollerar materialegenskaper samt hur man kan minska materialets brister, samt hur du kan bestämma svetskvalitet. Vi kommer även gå igenom hur man kan minska olyckor och kostnader samt kan reducera materialbrister med hjälp av förstörande provning.


 • Import från redovisningsprogram
 • Kontoplan
 • Saldobalans (granska huvudbok)
 • Bokföringsorder
 • Huvudspecifikationer
 • Bilagor
 • Bilageöversikt
 • Enklare anläggningsregister
 • Rapporter
 • Årsredovisning

Utbildningen genomförs i datasal med praktiska övningar vid en dator.

Tider

09.00 - 09.30  Registrering samt kaffe och fralla
09.30 - 16.30  Utbildning med avbrott för lunch ca 12.00-13.00.


Inspecta arrange our traditional symposium about nuclear technology.

This is our annual symposium for people in the nuclear business. We gather people to share experiences and future plans and provide a chance to develop personal networks. During the symposium utilities, suppliers and the regulator give their view. Interesting topics for this year will, among other things, be new regulations, challenges for the future and current and ongoing projects.

The symposium is aimed at everyone working with managing, operation, maintenance, construction, analysis and calculations, manufacturing, survey or inspection within the nuclear business. The presentations are given in English or Swedish, all material including the presentation materials are in English.


Kvalitetsstyrning av svetsade produkter

Under de senaste åren har flera olika standarder för svetsning revideras. Svetsande verkstäder för tryckkärl, rör, rälsgående fordon, stålkonstruktioner m.m. har sett stora förändringar. Systemet med svetslicenser har upphört och ersatts med andra krav, rutinbeskrivningar för svetsverksamheten ska verifieras mot fordringar i kvalitetsstandarder och svetsande verkstäder måste anpassa sig till kraven i de europeiska och internationella standarderna inom svetsområdet. Det gäller standarder för kvalitetskrav, för kvalificering av svetsprocedurer och för svetsande personal. Även beställare av svetsande produkter måste anpassa sin inköpsorganisation mot de nya förutsättningarna.


Utbildningen har tagits fram för att kunna ge nödvändiga kunskaper för att på ett bra och säkert sätt arbeta med flänsförband. Utbildningen består av tre steg där de två första är teorietiska delar som är webbaserade och genomförs via SSG och kan genomföras oavsett var i landet du befinner dig. Varje teoretisk del avslutas med ett kunskapstest. Det sista momentet är ett praktiskt prov som genomförs på en mobil prövningsrigg där kursdeltagaren får visa sina kunskaper för en examinator. Efter avklarad utbildning ges en kompetenskvalificering. För de som önskar bredda sina kunskaper utan att kompetenskvalificera sig erbjuds den första delen som en grundläggande teori. Utbildningen följer SS-EN 1591-4 som är en standard för kompetens för flänsförband.

Ny föreskrift AFS 2006:8 – Provning med över- eller undertryck

Tryckprovning med gas är riskfyllt men ibland nödvändigt. Från 1 juli 2007 gäller nya regler med bl a krav på ackreditering för den som ska utföra tryckprovning med gas. Enligt Arbetsmiljöverkets och Räddningsverkets föreskrifter och även tryckkärlsdirektivet, PED, är tryckprovning för att verifi era hållfastheten ett krav för utrustningar som tryckkärl, rörledningar och cisterner. Av olika anledningar, t ex för vissa material och medier, kan man inte tryckprova med vatten och då är tryckprovning med gas ofta det enda alternativet. Den som skall utföra tryck- eller täthetsprovning med gas måste följa reglerna i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift AFS 2006:8. Föreskriften gäller från 1 juli 2007 och ställer bl a krav på att företaget är ackrediterat av SWEDAC. Den omfattar även andra förändringar jämfört med den gamla föreskriften AFS 1985:14. Vi förklarar gällande regler och går igenom hur tryckprovning med gas utförs på ett säkert sätt samt informerar om SWEDACs vägledning för att söka ackreditering.


I detta utbildningssteg får du lära dig hjälpa redan duktiga åkare att bli bättre. Du får ta ansvar för din egen och andra utbildningsdeltagares utveckling, bland annat genom olika analysförfaranden. Kraven på ledarfärdigheter och pedagogiska kunskaper ökar. Utbildningen genomförs i högt tempo och innebär stora utmaningar. Kursens delar: personlig färdighet, teknik, pedagogik, metodik, analys, videoanalys, träningslära, ledarskap, kommunikation och kunskapsprov. Boende, mat och skipass ingår inte i utbildningspriset.

Boka boende, mat och skipass till utbildningen i Idre.
Prisförslag boende med avresestäd i flerbäddslägenhet, del i dubbelrum en vecka, ankomst dagen innan utbildningsstart, från 1580kr per person.
Priset gäller vid bokning senst 3 veckor innan utbildningsstart, därefter bokning mot ordinarie pris.
För att boka boende, mat och skipass till utbildningen på Idrefjäll klicka här.

Sista chansen

Tis
Nov
19
2019
Pris: 3 200:-
Plats Örebro
Anmäl intresse
Utbildningen har tagits fram för att kunna ge nödvändiga kunskaper för att på ett bra och säkert sätt arbeta med flänsförband. Utbildningen består av tre steg där de två första är teorietiska delar som är webbaserade och genomförs via SSG och kan genomföras oavsett var i landet du befinner dig. Varje teoretisk del avslutas med ett kunskapstest. Det sista momentet är ett praktiskt prov som genomförs på en mobil prövningsrigg där kursdeltagaren får visa sina kunskaper för en examinator. Efter avklarad utbildning ges en kompetenskvalificering. För de som önskar bredda sina kunskaper utan att kompetenskvalificera sig erbjuds den första delen som en grundläggande teori. Utbildningen följer SS-EN 1591-4 som är en standard för kompetens för flänsförband.

Tis
Nov
19
2019
Pris: 2 500:-
Plats Värnamo
Anmäl intresse
Utbildningen har tagits fram för att kunna ge nödvändiga kunskaper för att på ett bra och säkert sätt arbeta med flänsförband. Utbildningen består av tre steg där de två första är teorietiska delar som är webbaserade och genomförs via SSG och kan genomföras oavsett var i landet du befinner dig. Varje teoretisk del avslutas med ett kunskapstest. Det sista momentet är ett praktiskt prov som genomförs på en mobil prövningsrigg där kursdeltagaren får visa sina kunskaper för en examinator. Efter avklarad utbildning ges en kompetenskvalificering. För de som önskar bredda sina kunskaper utan att kompetenskvalificera sig erbjuds den första delen som en grundläggande teori. Utbildningen följer SS-EN 1591-4 som är en standard för kompetens för flänsförband.

Tis
Nov
19
2019
Pris: 3 000:-
Plats Värnamo
Anmäl intresse
Utbildningen har tagits fram för att kunna ge nödvändiga kunskaper för att på ett bra och säkert sätt arbeta med flänsförband. Utbildningen består av tre steg där de två första är teorietiska delar som är webbaserade och genomförs via SSG och kan genomföras oavsett var i landet du befinner dig. Varje teoretisk del avslutas med ett kunskapstest. Det sista momentet är ett praktiskt prov som genomförs på en mobil prövningsrigg där kursdeltagaren får visa sina kunskaper för en examinator. Efter avklarad utbildning ges en kompetenskvalificering. För de som önskar bredda sina kunskaper utan att kompetenskvalificera sig erbjuds den första delen som en grundläggande teori. Utbildningen följer SS-EN 1591-4 som är en standard för kompetens för flänsförband.