UtbildningDirekt använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
Jag har förstått
Vad är cookies?Utbildningdirekt
Sök, hitta och boka - din utbildning!
Sök
Nära mig

Kom i kontakt med hela Sveriges utbildningar


Sök och hitta - din utbildning

UtbildningDirekt är en komplett söktjänst som låter dig leta och hitta information om kurser och utbildningar över hela Sverige.

Är du arrangör och vill synas på UtbildningDirekt?

Vill du också synas på UtbildningDirekt?
Läs mer här och kontakta oss så berättar vi mer1. 

Sök och hitta den kurs du är intresserad av

2. 

Skicka en förfrågan till arrangören

3. 

Du kontaktas med all information du behöverHitta utbildningAktuella utbildningar
Inspecta anordnar seminarium för dig som arbetar med drift och underhåll av skidliftar och linbanor eller är anläggningsägare. Under seminariet kommer vi gå igenom de utbildningskrav som finns för en skidanläggning och vilka kontroller av skidliftar som ska genomföras samt hur dessa ska gå till.

Några programpunkter som kommer tas upp under seminariet är:

 • SLAO och Boverket är på plats
 • Sommarparker och Vinterparker
 • Riskbedömning  – sanktionsavgifter
 • Erfarenheter kring evakuering
 • Avancerade provningsmetoder
  • Pumpar
 • Lift - nya användningsområden och trende

Instruerad Person enligt elsäkerhetsanvisningarna - Webbutbildning 

Processdesign för rörledningar

Denna kurs går igenom tillämpad strömningsteknik för rörledningar med ventiler och pumpar. Det kommer att handla om val av designdata, komponenter, systemkonstruktion och olika typer av lösningar.


Rörledningar, EN 13480

Direktivet PED kräver att grundläggande säkerhetskrav, ESR uppfylls. I denna kurs visar vi hur den harmoniserade standarden EN 13480 för konstruktion, tillverkning och kontroll används för att uppfylla samtliga krav i PED.


Spänningsanalys och utmattningsdimensionering, EN 13445-3

Efter denna tvådagarskurs kommer du att kunna utföra dimensionering enligt PED, även då den enklare formelbaserade dimensioneringen inte räcker till.

Du får lära dig hur tryckkärlsstandarden EN 13445 tillämpas för spänningsanalys och utmattningsdimensionering. Exempel och övningar ingår.


Denna utbildning företagsanpassas utifrån era önskemål och behov.

Kursens innehåll

 • Fördjupade kunskaper i ledarskapet av grupper
 • Gruppens utveckling enligt Susan Wheelans forskning
 • Fördjupad självinsikt
 • Konflikthantering
 • Metoder att bygga framgångsrika team och grupper
 • Feedback

• Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller 
• Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter 
• Vad är ett lyftredskap? Samt olika typer av lyftredskap 
• Hur man signalerar 
• Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar 
• Planering 
• Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar 
• Risker

 

 

Utbildningens mål är att ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter för att möjliggöra en säker materialhämtning samt att deltagaren får kunskaper för att minska personskador.

När du har avslutat utbildningen med godkänt prov får du ett deltagarbevis.


Vi gör dig till expert på rörlig grafik och visuella effekter


Du får en flygande start med After Effects CC.

I kursen får du får en genomgång av löneuppdrag, retroaktiva löner, fördjupade kunskaper kring lönearter, listgenerator, kalendarie och användning av fria ackumulatorer. Du får ta fram arbetsgivarintyg, hälsobokslut och annan statistik.

Kursen är utformad för funktioner som huvudsakligen finns i de större versionerna av löneprogrammet.

Med denna kurs får du förståelse i avsäkringens betydelse samt hur man får en bra, funktionell och kostnadseffektiv avsäkring av sin anläggning i enlighet med gällande regler.

Under kursens gång kommer vi ta upp de delar inom konstruktion, processteknik och instrument som berör just säkerhetsventiler och avsäkring. Kursen går igenom de teorier som behövs vid konstruktion och design av system för avsäkring, samt hur dessa teorier tillämpas praktiskt. Du kommer även att få en inblick i de regler som gäller och hur de bör läsas och tillämpas.


Vår teorikurs i löneadministration vänder sig till dig som är ny inom området eller inte arbetat med löneadministration på ett tag och vill fräscha upp kunskaperna.

Detta är en rent teoretisk kurs, utan datorer.

Sista chansen

Mån
Apr
3
2023
Pris: 2 095:-
Plats Norrköping
Anmäl intresse

Mån
Apr
3
2023
Pris: 2 500:-
Plats Stockholm
Anmäl intresse

Mån
Apr
3
2023
Pris: 3 050:-
Plats Stockholm
Anmäl intresse


Alla som skall utföra Heta Arbeten (vilka medför uppvärmning eller gnistbildning), är brandvakt eller tillståndsansvarig måste ha ett certifikat för Heta Arbeten.

Denna utbildning ger detta certifikatet, vilket också är ett krav för att försäkringarna skall gälla.