UtbildningDirekt använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
Jag har förstått
Vad är cookies?Utbildningdirekt
Sök, hitta och boka - din utbildning!
Sök
Nära mig

Kom i kontakt med hela Sveriges utbildningar


Sök och hitta - din utbildning

UtbildningDirekt är en komplett söktjänst som låter dig leta och hitta information om kurser och utbildningar över hela Sverige.

Är du arrangör och vill synas på UtbildningDirekt?

Vill du också synas på UtbildningDirekt?
Läs mer här och kontakta oss så berättar vi mer1. 

Sök och hitta den kurs du är intresserad av

2. 

Skicka en förfrågan till arrangören

3. 

Du kontaktas med all information du behöverHitta utbildningAktuella utbildningar
Inom projektvärlden går det inte alltid som planerat. Många projekt spränger både tid- och kostnadsramar. Samtidigt ställs allt hårdare krav på projekten, de ska vara ”snabbare, bättre och billigare”. Inspectas kurs i Projektriskhantering (PRM) syftar till att belysa såväl teoretiska som praktiska aspekter inom området och bidra till en framgångsrik drivning av projekt. Genom att kontinuerligt identifiera risker och arbeta med riskreducerande åtgärder undviker projekt onödiga förseningar och kostnader.

Utbildningen för dig som ska verka som BAS P eller BAS U

Teori varvas med visning i programmet

 

Vi går igenom tankarna bakom K3 och vad som skiljer regelverket från de övriga regelverken. Du får se hur du arbetar praktiskt med K3 i programvaran Bokslut vid övergången till K3, hur du gör komponentavskrivningar samt hur du upprättar de olika delarna av årsredovisningen – förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, värderingsprinciper och noter.

Bokslut har ett omfattande stöd för dig i varje moment och här får du se hur du använder stödet för att underlätta ditt arbete.

Vi kommer även in på hur du hanterar förändringarna i Årsredovisningslagen från den 1 januari 2016 med hjälp av Bokslut. 

Tider

09.00 - 12.00 

Information om inloggning med mera till webbkursen skickas i god tid innan kursstart. 

 

OBS! Inga aktuella kursstarter just nu. Nya datum läggs upp i april.


Bli företagets nya expert på epostmarknadsföring!

Redan dagen efter kursen kommer du att ha fördjupade kunskaper i Epostservice.

Vi lär dig att på bästa sätt utnyttja möjligheterna i Epostservice. Under utbildningen visar vi praktiska exempel från verkligheten som varvas med övningar.

Den här kursen passar dig perfekt!

Denna kurs är för dig som lärt dig Epostservice på egen hand och som nu vill jobba effektivare, på en ny högre nivå och vill ha en stabilare grund att stå på.

I kursen får du får en genomgång av löneuppdrag, retroaktiva löner, fördjupade kunskaper kring lönearter, listgenerator, kalendarie och användning av fria ackumulatorer. Du får ta fram arbetsgivarintyg, hälsobokslut och annan statistik.

Kursen är utformad för funktioner som huvudsakligen finns i de större versionerna av löneprogrammet.

 • Genomgång av funktionerna

 • Hur du arbetar processorienterat

 • Klientlistor och urval

 • Starta och arbeta i olika program innifrån Byrå

 • Statuslistor

 • Att-göra-listor

 • Dokumenthantering


Tider

10:00-11:30 

Information om inloggning med mera till webbvisningen meddelas i god tid innan kursstart via mail.Övrigt

Du får tillgodoräkna dig aktualitetstimmar som medlem i SRF och FAR på våra kurser.

Som förmånskund hos oss får du 10% rabatt på ordinarie pris på alla programkurser.

 

Kursens innehåll

 • Coachförmågor du har och hur du kan utveckla dessa
 • Verktyg för ett coachande ledarskap
 • Träna dig i att coacha medarbetare
 • Hjälpa medarbetarna att övervinna hinder i sin utveckling
 • Öka motivationen hos dem du coachar
 • Aktiv lyssning
 • Frågeteknik
 • Feedback

Målet med Bokslut introduktion är att du ska bli väl bekant med programmet och alla funktioner samt lära dig arbetsgången, steg för steg. Du får en grundlig genomgång av huvudfunktionerna i programmet. Vi gör ett årsbokslut för ett exempelföretag, från import av råbalansen till en färdig årsredovisning.


Vi ger dig verktygen för att snabbt kunna bli företagets nya expert på Microsoft Excel!

Du får en flygande start med världens mest lättanvända kalkylprogram.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2002:1 ställer krav på att du som pannskötare ska ha den utbildning och de instruktioner som behövs för att en säker drift ska kunna upprätthållas.

Kursen vänder sig till dig som gick ”Drift av pannanläggningar – Grundkurs” för några år sedan och behöver en uppdatering och kanske vidareutbildning.
Speciell tonvikt läggs på fastbränsleeldade anläggningar.

Kursen genomförs vid E.ON Värme Sverige AB, Åbyverket i Örebro, där vi har tillgång till övningsanläggning. I kursen ingår flera praktiska övningar t ex manuell start och stopp av ångturbin.

Via Live Stream och med max 5 deltagare maxar vi din personliga service.

 Du får en flygande start med världens mest lättanvända kalkylprogram.

 • Import från redovisningsprogram

 • Kontoplan

 • Saldobalans (granska huvudbok)

 • Bokföringsorder

 • Huvudspecifikationer

 • Bilagor

 • Bilageöversikt

 • Enklare anläggningsregister

 • Rapporter

 • Årsredovisning

Utbildningen genomförs i datasal med praktiska övningar vid dator.

Tider

Dag 1   
09.00 - 09.30 Registrering samt kaffe och fralla
09.30 - 16.30 Utbildning med avbrott för lunch ca 12.00
          
Dag 2    
09.00 - 16.00 med avbrott för lunch som första dagen.