UtbildningDirekt använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
Jag har förstått
Vad är cookies?Utbildningdirekt
Sök, hitta och boka - din utbildning!
Sök
Nära mig

Kom i kontakt med hela Sveriges utbildningar


Sök och hitta - din utbildning

UtbildningDirekt är en komplett söktjänst som låter dig leta och hitta information om kurser och utbildningar över hela Sverige.

Är du arrangör och vill synas på UtbildningDirekt?

Vill du också synas på UtbildningDirekt?
Läs mer här och kontakta oss så berättar vi mer1. 

Sök och hitta den kurs du är intresserad av

2. 

Skicka en förfrågan till arrangören

3. 

Du kontaktas med all information du behöverHitta utbildningAktuella utbildningar
Vi gör dig till företaget nya expert på Captivate!

Vi lär dig på en enkelt sätt att automatiskt spela in händelser på din skärm och att presentera det som en interaktiv Flashfilm.

Översiktskurs i Eurocode

Eurocode är den standard som idag har ersatt BSK för design och konstruktion av stålstrukturer. Kursen i Eurocode som vi på Inspecta erbjuder är en praktiskt orienterad kurs i standarden och de krav som ställs på material, hållfasthet, inspektion och provning vid stålkonstruktioner.


Vi lär dig att på ett enkelt och smidigt sätt arbeta med er eventhantering och eventbokning.

Under utbildningen får du lära dig att administrativt arbeta med era mässor, seminarier, kongresser, förbundsstämmor och föreställningar.

Redan dagen efter kursen …


… kan du planera och hantera dina bokningar på ett mycket effektivt sätt.

Du kan lätt söka upp kundernas uppgifter och tidigare bokningar. Du lär dig bland annat hur gränssnittet ser ut till hur du skapar bekräftelser, inbjudningar, namnbrickor och fakturor.

Som ett led i att kvalitetssäkra turistbyråerna erbjuder Visita en grundutbildning för främst turistbyråmedarbetare. Utbildningen kan också vara av intresse för turistinformatörer som arbetar inom ramen för andra typer av turistiska verksamheter. Utbildningen är framtagen i samråd med Visitas Turistbyråråd samt Stockholm Visitors Board. 

Inom projektvärlden går det inte alltid som planerat. Många projekt spränger både tid- och kostnadsramar. Samtidigt ställs allt hårdare krav på projekten, de ska vara ”snabbare, bättre och billigare”. Inspectas kurs i Projektriskhantering (PRM) syftar till att belysa såväl teoretiska som praktiska aspekter inom området och bidra till en framgångsrik drivning av projekt. Genom att kontinuerligt identifiera risker och arbeta med riskreducerande åtgärder undviker projekt onödiga förseningar och kostnader.

Kvalitetsstyrning av svetsade produkter

Under de senaste åren har flera olika standarder för svetsning revideras. Svetsande verkstäder för tryckkärl, rör, rälsgående fordon, stålkonstruktioner m.m. har sett stora förändringar. Systemet med svetslicenser har upphört och ersatts med andra krav, rutinbeskrivningar för svetsverksamheten ska verifieras mot fordringar i kvalitetsstandarder och svetsande verkstäder måste anpassa sig till kraven i de europeiska och internationella standarderna inom svetsområdet. Det gäller standarder för kvalitetskrav, för kvalificering av svetsprocedurer och för svetsande personal. Även beställare av svetsande produkter måste anpassa sin inköpsorganisation mot de nya förutsättningarna.


Inspectas grundläggande kurs i riskhantering ger en inblick i riskhanteringens huvudsakliga principer, metoder och nytta.

Vi beskriver olika riskanalysmetoder och varvar bakomliggande teorier med vår praktiska erfarenhet. 

Syftet är att skapa förutsättningar för ett säkrare och effektivare utförande av arbetsuppgifter och begränsa skadeverkningar på människor, miljö och egendom. 

Vi går även igenom den lagstiftning som ställer krav på att riskanalyser genomförs.

Praktisk FEM-analys för tryckkärl 

Vid utförandet av spänningsanalyser av tryckkärl ställs man inför ett antal val, i valsituationen finns det fällor som kan leda till felaktiga slutsatser. Under kursen vill vi visa på på för- och nackdelar med olika analysmetoder, och vi kommer ge dig tips om arbetssätt samt varna dig för typiska felkällor vid en analys som du utfört med hjälp av FEM.


Kursen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och den internationella standarden SS -ISO 23853:2006.

• Lagar, föreskrifter och bestämmelser
• Ansvar och skyldigheter
• Riskanalys och säker användning av lyftanordning; planering, manövrering och körteknik.
• Lyftvinklar, viktfördelning, tyngdpunkter och maxlaster.
• Bedömning av kondition på olika förekommande typer av lyftdon.
• Säker koppling av lyftredskap.
• Egen kontroll av lyftanordningar, lyftredskap och skyddsanordningar mm.
• Teoretiskt skriftligt prov.
• Praktiskt prov

Inköp, beställning, brukaransvar

EU:s många produktdirektiv och vår nationella lagstiftning påverkar båda konstruktion och tillverkning vid projekt för nybyggnad och ombyggnad inom industrin. Är du nyfiken på hur CE-märkning, produktansvar, tekniska krav och krav på dokumentation hänger ihop? I denna kurs reder vi ut begreppen! Vi tittar på kraven och vilka möjligheter du, som köpare och säljare, har att påverka dessa vid upphandling. Tonvikten ligger på beställarkompetens och tekniska ansvarsfrågor vid små och stora projekt, reparationer och investeringar.

Efter avslutad kurs har du fått nyttiga kunskaper för bättre underlag vid inköp av produkter och anläggningar samt bra förutsättningar för lyckade upphandlingar och projekt.  

Dag 2 ger en fördjupning kring tryckutrustningsdirektivet, framförallt den viktiga riskanalysen och kraven för olika områden som material, svets, ofp, hållfasthet m m.


Under dagen kommer vi bland annat att diskutera och undersöka hur vi kan bli bättre på att lyssna och förstå våra kunder och deras behov. Hur vi som konsulter – med redovisningsarbetet som grund – kan förmedla det vi ser och det vi kan på ett sätt som kunden faktiskt kan ta till sig och ha nytta av i sitt företagande.

Dagen varvas med föreläsarnas egna erfarenheter och grupparbeten där diskussionen är viktig.
Genom olika praktiska exempel vill vi visa hur man på ett ofta enkelt sätt kan lyfta blicken från produktion till att öka kundnyttan. Vi kommer också visa hur du kan förstärka din rådgivning med hjälp av olika funktioner i programmen från Wolters Kluwer.

Målet är att alla deltagare ska få med sig en ökad förståelse för vad som krävs för att man ska utveckla sig själv som rådgivare och bli en mer pedagogisk redovisningskonsult.

I kursavgiften ingår boken Ordning och Reda – Pengar på Fredag som skrivits av Vivi-Anne Segertoft som är en av föreläsarna på denna dag.Tider

09.00 - 09.30  Registrering samt kaffe och fralla
09.30 - 16.00  Utbildning med avbrott för lunch ca 12.30-13.30.


The course follows Lift Training Council (LUR) skip curriculum (LL P) and meets the international standard ISO 18878:2013.

• Laws and regulations 
• History 
• Risk assessment and analysis 
• Selection of Platform 
• Review of the lift    functions 
• Daily supervision

After completion of the training and passed examinations participants receive a diploma. The training certificate is valid for 5 years. Have validity expired so needed a refresher course in order to obtain a new certificate with 5 years validity.

Anmäl dig till vårt populära nyhetsbrev

Få erbjudanden och information från de hetaste utbildarna i branschen


Sista chansen

Tis
Okt
15
2019
Pris: 3 200:-
Plats Skellefteå
Anmäl intresse
Utbildningen har tagits fram för att kunna ge nödvändiga kunskaper för att på ett bra och säkert sätt arbeta med flänsförband. Utbildningen består av tre steg där de två första är teorietiska delar som är webbaserade och genomförs via SSG och kan genomföras oavsett var i landet du befinner dig. Varje teoretisk del avslutas med ett kunskapstest. Det sista momentet är ett praktiskt prov som genomförs på en mobil prövningsrigg där kursdeltagaren får visa sina kunskaper för en examinator. Efter avklarad utbildning ges en kompetenskvalificering. För de som önskar bredda sina kunskaper utan att kompetenskvalificera sig erbjuds den första delen som en grundläggande teori. Utbildningen följer SS-EN 1591-4 som är en standard för kompetens för flänsförband.

Tis
Okt
15
2019
Pris: 3 500:-
Plats Stockholm
Anmäl intresse
Reglerna om arbetstid upplevs ofta som krångliga och svåra att hantera i praktiken. En orsak till detta är att de regler som ska följas inte finns samlade utan återfinns i kollektivavtal, svensk lag och EG-direktiv. Hotell- och restaurangbranschens särskilda behov av flexibilitet skapar också problem för schemaläggaren.

Tis
Okt
15
2019
Pris: 9 000:-
Plats Göteborg
Anmäl intresse
Kursen är uppdelad på två dagar. Vi arbetar med ett praktiskt exempel och beskriver gången i bokslutsarbetet med avstämningar, periodiseringar, avskrivningar, bokslutsdispositioner och skatteberäkning samt upprättande av årsredovisning.
Vi varvar praktisk tillämpning med att visa hur man på bästa sätt använder programmet.

Utgångspunkten i arbetet är ett mindre aktiebolag som valt K2-regelverket. Målet är att du ska bli väl bekant med programmet och alla funktioner samt lära dig arbetsgången, steg för steg i teori och praktik.