UtbildningDirekt använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
Jag har förstått
Vad är cookies?Utbildningdirekt
Sök, hitta och boka - din utbildning!
Sök
Nära mig

Kom i kontakt med hela Sveriges utbildningar


Sök och hitta - din utbildning

UtbildningDirekt är en komplett söktjänst som låter dig leta och hitta information om kurser och utbildningar över hela Sverige.

Är du arrangör och vill synas på UtbildningDirekt?

Vill du också synas på UtbildningDirekt?
Läs mer här och kontakta oss så berättar vi mer1. 

Sök och hitta den kurs du är intresserad av

2. 

Skicka en förfrågan till arrangören

3. 

Du kontaktas med all information du behöverHitta utbildningAktuella utbildningar
Rörledningar, EN 13480

Direktivet PED kräver att grundläggande säkerhetskrav, ESR uppfylls. I denna kurs visar vi hur den harmoniserade standarden EN 13480 för konstruktion, tillverkning och kontroll används för att uppfylla samtliga krav i PED.


 

Introduktion i vårat molnbaserade Capego Bokslut utan egna övningar

 

Denna kurs vänder sig till dig som behöver en grundlig genomgång av hur du ska komma igång i Capego Bokslut.


Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste industrier. Tillverkning av pappersmassa är traditionell och hypermodern på samma gång. Att till fullo förstå de olika komplexa delprocesserna är för de flesta, även om man hunnit vara med ett några år, en utmaning. Samtidigt är detta nödvändigt för såväl säkerhet som kvalitet.

Utbildning i skadeutredningar

Under kursen kommer vi ta upp varför man ska utföra skadeutredningar i industriella anläggningar och vilka positiva effekter det kan få långsiktigt. Genom att ha kunskaper i varför och hur man genomför skadeutredningar kan ni minska risken för att skador uppstår och återkommer, som i förlängningen ökar tillgängligheten och minskar era kostnader för underhåll av er anläggning.


En diplomutbildning för dig som arbetar med inspektion och underhåll inom industrin. Vi på Inspecta har nu tagit fram en diplomutbildning för att skapa en branchstandard som ger dig en kvalitetstämpel på dina kunskaper och din kompetens. Diplomutbildningen omfattas tre grundmoduler på 11 dagar och sedan en specialisering där man väljer mellan tre inriktningar, antingen:

  1. Skademekanismer
  2. Tillverkningskontroll
  3. UH-teknik

Under dagen kommer vi bland annat att diskutera och undersöka hur vi kan bli bättre på att lyssna och förstå våra kunder och deras behov. Hur vi som konsulter – med redovisningsarbetet som grund – kan förmedla det vi ser och det vi kan på ett sätt som kunden faktiskt kan ta till sig och ha nytta av i sitt företagande.

Dagen varvas med föreläsarnas egna erfarenheter och grupparbeten där diskussionen är viktig.
Genom olika praktiska exempel vill vi visa hur man på ett ofta enkelt sätt kan lyfta blicken från produktion till att öka kundnyttan. Vi kommer också visa hur du kan förstärka din rådgivning med hjälp av olika funktioner i programmen från Wolters Kluwer.

Målet är att alla deltagare ska få med sig en ökad förståelse för vad som krävs för att man ska utveckla sig själv som rådgivare och bli en mer pedagogisk redovisningskonsult.

I kursavgiften ingår boken Ordning och Reda – Pengar på Fredag som skrivits av Vivi-Anne Segertoft som är en av föreläsarna på denna dag.Tider

09.00 - 09.30  Registrering samt kaffe och fralla
09.30 - 16.00  Utbildning med avbrott för lunch ca 12.30-13.30.


Skador på material kan uppstå på många sätt och av olika anledningar. Ofta kan det bli mycket dyrbart för industrin med skadornas följder och reparationer. Vi höjer kompetensen hos dina medarbetare med en kurs i tillämpad materiallära.

Teori varvas med visning i programmet

 

Vi går igenom tankarna bakom K3 och vad som skiljer regelverket från de övriga regelverken. Du får se hur du arbetar praktiskt med K3 i programvaran Bokslut vid övergången till K3, hur du gör komponentavskrivningar samt hur du upprättar de olika delarna av årsredovisningen – förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, värderingsprinciper och noter.

Bokslut har ett omfattande stöd för dig i varje moment och här får du se hur du använder stödet för att underlätta ditt arbete.

Vi kommer även in på hur du hanterar förändringarna i Årsredovisningslagen från den 1 januari 2016 med hjälp av Bokslut. 

Tider

09.00 - 12.00 

Information om inloggning med mera till webbkursen skickas i god tid innan kursstart. 

 

OBS! Inga aktuella kursstarter just nu. Nya datum läggs upp i april.


Regler för tryckkärl, AFS 2005:3

Det har skett flera förändringar de senaste åren och nya krav har tillkommit gällande kontroll, användning, riskbedömning och fortlöpande tillsyn av tryckkärl. För dig som har ansvar för arbetsmiljö, drift och underhåll av trycksatta anordningar med tillhörande utrustning samt för övrig personal är det viktigt att veta vad som gäller och hur kraven uppfylls.

Viktig info: Du kan välja att delta en eller två dagar.
1 dag 5 900 SEK + moms
2 dagar 9 900 SEK + moms

Denna endagarskurs är till för dig som arbetar med omställningsarbete i maskiner. Den ger dig grundläggande kunskaper om metoden SMED (Single Minute Exchange of Die). SMED är ett av Toyotas effektiva arbetssätt för att bli effektiv i fabriken.

Vi ger dig en komplett genomgång i nya PowerPoint!

Vi lär dig att skapa professionella presentationer med bilder och ljud på denna kurs i PowerPoint.