UtbildningDirekt använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
Jag har förstått
Vad är cookies?Utbildningdirekt
Sök, hitta och boka - din utbildning!
Sök
Nära mig

Kom i kontakt med hela Sveriges utbildningar


Sök och hitta - din utbildning

UtbildningDirekt är en komplett söktjänst som låter dig leta och hitta information om kurser och utbildningar över hela Sverige.

Är du arrangör och vill synas på UtbildningDirekt?

Vill du också synas på UtbildningDirekt?
Läs mer här och kontakta oss så berättar vi mer1. 

Sök och hitta den kurs du är intresserad av

2. 

Skicka en förfrågan till arrangören

3. 

Du kontaktas med all information du behöverHitta utbildningAktuella utbildningar
Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2002:1 ställer krav på att du som pannskötare ska ha den utbildning och de instruktioner som behövs för att en säker drift ska kunna upprätthållas.

Kursen vänder sig till dig som gick ”Drift av pannanläggningar – Grundkurs” för några år sedan och behöver en uppdatering och kanske vidareutbildning.
Speciell tonvikt läggs på fastbränsleeldade anläggningar.

Kursen genomförs vid E.ON Värme Sverige AB, Åbyverket i Örebro, där vi har tillgång till övningsanläggning. I kursen ingår flera praktiska övningar t ex manuell start och stopp av ångturbin.

Konditions- och livslängdsanalys av kraftvärmeanläggningar

3 dagars kurs

Vilken kännedom om anläggningens kondition och återstående livslängd krävs för att kunna uppnå den säkerhet och ekonomi som är nödvändig för en anläggnings överlevnad på längre sikt?


Bli företagets nya expert på epostmarknadsföring!

Redan dagen efter kursen kommer du att ha fördjupade kunskaper i Epostservice.

Vi lär dig att på bästa sätt utnyttja möjligheterna i Epostservice. Under utbildningen visar vi praktiska exempel från verkligheten som varvas med övningar.

Den här kursen passar dig perfekt!

Denna kurs är för dig som lärt dig Epostservice på egen hand och som nu vill jobba effektivare, på en ny högre nivå och vill ha en stabilare grund att stå på.

 • Upplägg av koncernens struktur
 • Uppläggning  av saldon på olika sätt – import från bokslutsprogrammet, sie-filer samt manuell registrering av saldon
 • Upprättande av förvärvsanalys enligt K3
 • Hantering av över- och undervärden
 • Eliminering av obeskattade reserver, minoritet och andelar
 • Successiva förvärv - hur hanteras detta enligt K3-reglerna
 • Interna mellanhavanden
 • Omräkning av utländska dotterföretag enligt dagskursmetoden
 • Manuella elimineringar och justeringar som kan göras
 • Färdigställande av koncernårsredovisning i bokslutsprogrammet

Tider

09.00 - 09.30 Registrering samt kaffe och fralla.
09.30 - 16.00 Utbildning med avbrott för lunch ca 12.00-13.00.Grundläggande teori varvas med övningar och introduktion i vårat molnbaserade program

 

En grundläggande bokslutskurs för dig som i dag arbetar med löpande bokföring och vill lära dig upprätta bokslut och årsredovisning i ett mindre aktiebolag (K2).


Vi ger dig kunskaperna för att på bästa sätt arbeta i Lega Rental

Under utbildningen ger vi dig effektiva rutiner i ditt arbete. Du känner dig trygg med programmet och hur du söker reda på dina artiklar i systemet.

Redan dagen efter kursen …

… har du koll på era kategorier och hur du ska arbeta med returer och serviceorders.

Förarkurs mobila arbetsplattformar (skylift)

Arbete med mobila arbetsplattformer orsakar många olyckor och ofta är orsakerna bristans kunskap om riskerna eller fel hantering. Vår utbildning lär dig en säkrare hantering av mobila arbetsplattformer och hjälper dig minska antalet olyckor. Den tillgodoser kraven på dokumenterad utbildning av förare av mobila arbetsplattformer enligt SS-ISO 18878. Utbildningen bygger på lång erfarenhet och dokumenterade kunskaper enligt AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap samt Utbildning enligt SS-ISO 18878 Mobila arbetsplattformar, utbildning för förare.


Att vara fullständigt uppdaterad är en grundförutsättning för alla som arbetar med skatter. Därför låter vi våra uppskattade föreläsare informera och inspirera dig i ämnet under en fullspäckad heldag.


Avsäkring och processdesign

Med denna kurs får du förståelse i avsäkringens betydelse samt hur man får en bra, funktionell och kostnadseffektiv avsäkring av sin anläggning i enlighet med gällande regler.

Under kursens gång kommer vi ta upp de delar inom konstruktion, processteknik och instrument som berör just säkerhetsventiler och avsäkring. Kursen går igenom de teorier som behövs vid konstruktion och design av system för avsäkring, samt hur dessa teorier tillämpas praktiskt. Du kommer även att få en inblick i de regler som gäller och hur de bör läsas och tillämpas.


Plast och kompositmaterial 

Idag används plast och komposit ofta för hanetring av syror och korrosiva vätskor och har inneburit stora möjligheter för industrin. Med dess stora användning och sättet plast och kompositer används på kan konsekvensen av ett haveri bli stort. För att undvika ett haveri är det av stor betydelse att man vid upphandling, installation, besiktning och provning ställer höga och korrekta krav efter gällande regelverk.


Utbildningen ger de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att klara arbetsuppgifterna ute på arbetsplatsen, är en heldag och innehåller både teoretiskt och praktiskt prov.


Kursupplägg travers- och kranutbildning:


 • Krantyper

 • Krankonstruktion

 • Lyftredskap

 • Lastkoppling

 • Säker användning

 • Upptäck riskerna

 • Underhåll och kontroll

 • Standarder & föreskrifter

 • Teoretiskt prov

 • Praktiska övningar och prov

Vår traversutbildning följer SS-ISO 9926-1, och vänder sig till alla som använder någon form av lyftanordning.
Fika och lunch ingår.

Pris: 2600 kr exl. moms 

OBS! När det gäller privatpersoner tillämpar vi förskottsbetalning med Swish 12 34 03 21 40. När du bokat, betala direkt för att behålla din plats.