UtbildningDirekt använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
Jag har förstått
Vad är cookies?Utbildningdirekt
Sök, hitta och boka - din utbildning!
Sök
Nära mig

Kom i kontakt med hela Sveriges utbildningar


Sök och hitta - din utbildning

UtbildningDirekt är en komplett söktjänst som låter dig leta och hitta information om kurser och utbildningar över hela Sverige.

Är du arrangör och vill synas på UtbildningDirekt?

Vill du också synas på UtbildningDirekt?
Läs mer här och kontakta oss så berättar vi mer1. 

Sök och hitta den kurs du är intresserad av

2. 

Skicka en förfrågan till arrangören

3. 

Du kontaktas med all information du behöverHitta utbildningAktuella utbildningar
  • Genomgång av funktionerna

  • Hur du arbetar processorienterat

  • Klientlistor och urval

  • Starta och arbeta i olika program innifrån Byrå

  • Statuslistor

  • Att-göra-listor

  • Dokumenthantering


Tider

10:00-11:30 

Information om inloggning med mera till webbvisningen meddelas i god tid innan kursstart via mail.Övrigt

Du får tillgodoräkna dig aktualitetstimmar som medlem i SRF och FAR på våra kurser.

Som förmånskund hos oss får du 10% rabatt på ordinarie pris på alla programkurser.

 

Vi ger dig chansen att snabbt bli företagets nya expert på Excel!

Denna kurs är för dig som lärt dig Excel på egen hand och som nu vill jobba effektivare och på en ny högre nivå!

Vi fördjupar dina kunskaper om årsredovisningar och bokslut!

Vi fördjupar dig ytterligare i företagsanalyser, den ekonomiska planeringen samt budgetprocessen.

Förarkurs mobila arbetsplattformar (skylift)

Arbete med mobila arbetsplattformer orsakar många olyckor och ofta är orsakerna bristans kunskap om riskerna eller fel hantering. Vår utbildning lär dig en säkrare hantering av mobila arbetsplattformer och hjälper dig minska antalet olyckor. Den tillgodoser kraven på dokumenterad utbildning av förare av mobila arbetsplattformer enligt SS-ISO 18878. Utbildningen bygger på lång erfarenhet och dokumenterade kunskaper enligt AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap samt Utbildning enligt SS-ISO 18878 Mobila arbetsplattformar, utbildning för förare.


Utbildningen för dig som ska verka som BAS P eller BAS U

Avsäkring och processdesign

Med denna kurs får du förståelse i avsäkringens betydelse samt hur man får en bra, funktionell och kostnadseffektiv avsäkring av sin anläggning i enlighet med gällande regler.

Under kursens gång kommer vi ta upp de delar inom konstruktion, processteknik och instrument som berör just säkerhetsventiler och avsäkring. Kursen går igenom de teorier som behövs vid konstruktion och design av system för avsäkring, samt hur dessa teorier tillämpas praktiskt. Du kommer även att få en inblick i de regler som gäller och hur de bör läsas och tillämpas.


Vi lär dig snabbt grunderna och lite till i Adobe Illustrator CC!

Du kan snabbt skapa snygg vektorgrafik, former och mönster på ett smartare sätt. Du sparar tid genom att jobba rätt i Adobe Illustrator.

Denna kurs är till för dig som ännu inte är så bekant med föreskrifter och som vill få grunderna i hur de fungerar och hänger ihop med varandra. Vad finns utöver PED? Hur påverkas ni av att det finns en ny PED? Vi får även tid för frågor och funderingar.

• Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller 
• Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter 
• Vad är ett lyftredskap? Samt olika typer av lyftredskap 
• Hur man signalerar 
• Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar 
• Planering 
• Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar 
• Risker

 

 

Utbildningens mål är att ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter för att möjliggöra en säker materialhämtning samt att deltagaren får kunskaper för att minska personskador.

När du har avslutat utbildningen med godkänt prov får du ett deltagarbevis.


Harmoniserad standard

Direktivet PED kräver att de grundläggande säkerhetskraven, ESR uppfylls men visar inte hur. I den här kursen visar vi hur den harmoniserade standarden EN 13445 för konstruktion, tillverkning och kontroll används för att uppfylla samtliga krav i PED. Mål med kursen är att kunna förstå och tillämpa den harmoniserade standarden EN 13445 vid spänningsanalys, dimensionering, konstruktion, tillverkning och kontroll för att möta direktivets krav för tryckkärl.

Ta din försäljning till nya höjder

Att lyfta telefonen och komma till skott är en sak, men hur gör man egentligen för att lyckas med en mer avancerad försäljning? Vi lär dig att jobba med behovsväckande och situationsanpassad försäljning för att snabbare komma till avslut.

• Lagar och föreskrifter
• Historik
• Riskbedömning och analyser
• Planering
• Dimensionering
• Material
• Utförande
• Tillsyn
• Personligt skydd
• Monteringsanvisningar

 

Målet med utbildningen är att ge dig teoretiska kunskaper om hur du, med hjälp av riskbedömning, planerar ställningsbygget, samt hur du på ett säkert sätt bygger, river och ändrar på en ställning.

När du genomgått utbildningen med godkänt prov, får du ett utbildningsbevis.

Sista chansen

Tis
Sep
22
2020
Pris: 995:-
Plats
Anmäl intresse
Säkerhetsutbildning för arbete på väg.

Ons
Sep
23
2020
Pris: 2 500:-
Plats Värnamo
Anmäl intresse