UtbildningDirekt använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
Jag har förstått
Vad är cookies?Utbildningdirekt
Sök, hitta och boka - din utbildning!
Sök
Nära mig

Kom i kontakt med hela Sveriges utbildningar


Sök och hitta - din utbildning

UtbildningDirekt är en komplett söktjänst som låter dig leta och hitta information om kurser och utbildningar över hela Sverige.

Är du arrangör och vill synas på UtbildningDirekt?

Vill du också synas på UtbildningDirekt?
Läs mer här och kontakta oss så berättar vi mer1. 

Sök och hitta den kurs du är intresserad av

2. 

Skicka en förfrågan till arrangören

3. 

Du kontaktas med all information du behöverHitta utbildningAktuella utbildningar
Förarkurs mobila arbetsplattformar (skylift)

Arbete med mobila arbetsplattformer orsakar många olyckor och ofta är orsakerna bristans kunskap om riskerna eller fel hantering. Vår utbildning lär dig en säkrare hantering av mobila arbetsplattformer och hjälper dig minska antalet olyckor. Den tillgodoser kraven på dokumenterad utbildning av förare av mobila arbetsplattformer enligt SS-ISO 18878. Utbildningen bygger på lång erfarenhet och dokumenterade kunskaper enligt AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap samt Utbildning enligt SS-ISO 18878 Mobila arbetsplattformar, utbildning för förare.


Utbildningen för dig som ska verka som BAS P eller BAS U

Vi ger dig stenkoll på ditt företags alla tecknade avtal!

Vi visar hur du snabbt och enkelt gör för att få stenkoll på företagets avtal. Genom några enkla steg kan du organisera och sortera upp ditt företags alla olika avtal. Vi visar dig hur! I utbildningen ingår ett sex månaders kostnadsfritt avtal med programvaran Avtalshantering samt 50 fria avtal. Kontot konfigurerar du och bygger upp redan under utbildningen.

Sveriges största och populäraste arbetsmiljöutbildning.

Kursen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och den internationella standarden SS -ISO 23853:2006.

• Lagar, föreskrifter och bestämmelser
• Ansvar och skyldigheter
• Riskanalys och säker användning av lyftanordning; planering, manövrering och körteknik.
• Lyftvinklar, viktfördelning, tyngdpunkter och maxlaster.
• Bedömning av kondition på olika förekommande typer av lyftdon.
• Säker koppling av lyftredskap.
• Egen kontroll av lyftanordningar, lyftredskap och skyddsanordningar mm.
• Teoretiskt skriftligt prov.
• Praktiskt prov

 

Efter avslutad utbildning ska deltagarna känna sig trygga och besitta de kunskaper som behövs för att uträtta ett fullgott arbete. Vi på Windings har lång och gedigen erfarenhet av att  genomföra lift och fallskyddsutbildningar.

Kursupplägg lift-fallskyddsutbildning

  • Teori: vi går igenom konstruktion, skötsel och daglig tillsyn, säkert arbetssätt, lagar och arbetarskydd, varför behövs fallskydd?, fallskyddsutrustning och hur den används, om olyckan ändå händer och din riskbedömning innan höjdarbete.

  • Praktisk körning med A och B lift och praktisk firning med sele.

  • Kurslängd: en dag.

I utbildningen ingår:

  • Teoriböcker

  • Teoretiskt och praktiskt slutprov

  • Utbildningsbevis

  • Fika och lunch. (gäller utbildning hos oss)

Vår liftutbildning följer SS-ISO 18878:2013 och Liftläroplanen (LLP) och bidrar till att ni får en säkrare och effektivare användare.

Pris: 3000 kr exl. moms


Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av att planera och leda byggprojekt.

Reglerna om arbetstid upplevs ofta som krångliga och svåra att hantera i praktiken. En orsak till detta är att de regler som ska följas inte finns samlade utan återfinns i kollektivavtal, svensk lag och EG-direktiv. Hotell- och restaurangbranschens särskilda behov av flexibilitet skapar också problem för schemaläggaren.

Lagerinredning - Säkerhet och krav

Oavsett typ och placering har ställage, pallställ och lagerinredningar krav på tillsyn och säker arbetsmiljö. Under denna utbildning tar vi upp lagar, föreskrifter och standarder kopplat till pallställ och tillsyn. Vi utgår från standarden SS-EN 15635:2008 Stationära lagerinredningar i stål – montage, drift och underhåll.

Vanliga problem och risker behandlas, samt hur man praktiskt kan utföra tillsyn av pallställ och identifiera risker i lagermiljöer. Med ökat medvetande får du bättre underhåll och kan undvika och förebygga kostsamma olyckor.


Teori varvas med visning i programmet

 

Vi går igenom tankarna bakom K3 och vad som skiljer regelverket från de övriga regelverken. Du får se hur du arbetar praktiskt med K3 i programvaran Bokslut vid övergången till K3, hur du gör komponentavskrivningar samt hur du upprättar de olika delarna av årsredovisningen – förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, värderingsprinciper och noter.

Bokslut har ett omfattande stöd för dig i varje moment och här får du se hur du använder stödet för att underlätta ditt arbete.

Vi kommer även in på hur du hanterar förändringarna i Årsredovisningslagen från den 1 januari 2016 med hjälp av Bokslut. 

Tider

09.00 - 12.00 

Information om inloggning med mera till webbkursen skickas i god tid innan kursstart. 

 

OBS! Inga aktuella kursstarter just nu. Nya datum läggs upp i april.


Inköp, beställning, brukaransvar

EU:s många produktdirektiv och vår nationella lagstiftning påverkar båda konstruktion och tillverkning vid projekt för nybyggnad och ombyggnad inom industrin. Är du nyfiken på hur CE-märkning, produktansvar, tekniska krav och krav på dokumentation hänger ihop? I denna kurs reder vi ut begreppen! Vi tittar på kraven och vilka möjligheter du, som köpare och säljare, har att påverka dessa vid upphandling. Tonvikten ligger på beställarkompetens och tekniska ansvarsfrågor vid små och stora projekt, reparationer och investeringar.

Efter avslutad kurs har du fått nyttiga kunskaper för bättre underlag vid inköp av produkter och anläggningar samt bra förutsättningar för lyckade upphandlingar och projekt.  

Dag 2 ger en fördjupning kring tryckutrustningsdirektivet, framförallt den viktiga riskanalysen och kraven för olika områden som material, svets, ofp, hållfasthet m m.

Sista chansen

Ons
Jan
29
2020
Pris: 2 350:-
Plats Halmstad
Anmäl intresse

Ons
Jan
29
2020
Pris: 8 900:-
Plats Göteborg
Anmäl intresse
Sveriges största och populäraste arbetsmiljöutbildning.