UtbildningDirekt använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
Jag har förstått
Vad är cookies?

VT - Regler och krav för visuell kontroll

Inspecta Sweden AB


Kort om utbildningen

Längd: 1 dag
Pris: fr. 6 500:- exkl. moms
Arrangör: Inspecta Sweden AB

Anmäl intresse

Reger och krav för visuell kontroll - VT

En tillverkare ska alltid kunna garantera sin anordnings säkerhet vid nytillverkning, och därför ska alltid en visuell kontroll genomföras. Den visuella kontrollen kan få genomföras av tillverkaren själv om den har rätt kompetens att tillgå, det är därför viktigt att veta vilka regler och krav som gäller vid en VT. Visuell inspektionen räknas enligt stödjande standarder till PED 97/23 som en oförstörande provningsmetod. VT är den mest grundläggande formen av oförstörande provning och under utbildningen kommer du lära dig att utföra syning och bedömning av diskontinuiteter samt mätning av form och dimensioner.


Kursbeskrivning


Kunskaper utbildningen i VT kommer ge dig

Hur kan VT ge dig kostnadseffektiva projekt och rätt kvalitet på produkter?

Efter avklarad kurs kommer du ha förståelse för de regler som finns kring VT och hur dessa hänger ihop med produktstandarder som till exempel 13445/13480, samt ökad kunskap i hur visuell kontroll går till och de olika acceptanskrav som finns. Vi kommer lära dig att använda rätt metodik när du gör en egen VT och hur du kan göra en beställning och specifikation av extern kontroll.

Program

  • Genomgång av gällande standarder rörande VT

  • Utförande av visuell kontroll – EN 970 och EN17637

  • Tillämpningar och begränsningar

  • Svetsbeteckningar, svetsmetoder – EN 2553

  • Krav på personal – EN 473 och EN-ISO9712

  • Acceptansregler – EN 5817, EN10042 och EN 1090-2

  • Hänvisningar till VT i produktstandarder – EN 13445,

  • EN 13480 och EN 12952

  • Erfarenheter och exempel

Praktisk information

Hålltider: kl. 08:30 kaffe. Kurs kl. 09:00-16:30

Det angivna priset är exklusive moms, i priset ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.

För vem


Utbildningen i VT vänder sig främst till personal skom kommer i kontakt med svetsning och dess kvalitetskrav. Det kan vara du som svetskontrollant, svetsare, avsynare men även ni konstruktions- och inköpspersonal.

Du som deltar i kursen bör veta vad en svets är och ha någon form av erfarenhet inom det aktuella området.

Om arrangörenInspecta Sweden AB

Inspecta erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning.
Vi är marknadsledande i Norden.

Vi har kontor i åtta länder; Finland, Sverige, Norge, Danmark, Lettland, Estland, Litauen och Polen.

I Sverige är vi 650 medarbetare och har en omsättning på 800 MSEK.

Inspecta Groups ägare är det nederländska holdingföretaget ACTA*.

Årlig omsättning (Sverige) ca 800 MSEK

Antal anställda i Sverige 650

Antal kontor i Sverige 25

Kontakt

010-479 33 11

http://www.inspecta.com/utbildning

Box 30100
10425 Stockholm

Intresseanmälan

Skicka en intresseanmälan för VT - Regler och krav för visuell kontroll