UtbildningDirekt använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
Jag har förstått
Vad är cookies?

Riskhantering för industriella projektledare

Inspecta Sweden AB


Kort om utbildningen

Längd: 1 dag
Pris: fr. 6 400:- exkl. moms
Arrangör: Inspecta Sweden AB

Anmäl intresse
Inom projektvärlden går det inte alltid som planerat. Många projekt spränger både tid- och kostnadsramar. Samtidigt ställs allt hårdare krav på projekten, de ska vara ”snabbare, bättre och billigare”. Inspectas kurs i Projektriskhantering (PRM) syftar till att belysa såväl teoretiska som praktiska aspekter inom området och bidra till en framgångsrik drivning av projekt. Genom att kontinuerligt identifiera risker och arbeta med riskreducerande åtgärder undviker projekt onödiga förseningar och kostnader.

Kursbeskrivning


Inom projektvärlden går det inte alltid som planerat. Många projekt spränger både tid- och kostnadsramar. Samtidigt ställs allt hårdare krav på projekten, de ska vara ”snabbare, bättre och billigare”. Inspectas kurs i Projektriskhantering (PRM) syftar till att belysa såväl teoretiska som praktiska aspekter inom området och bidra till en framgångsrik drivning av projekt. Genom att kontinuerligt identifiera risker och arbeta med riskreducerande åtgärder undviker projekt onödiga förseningar och kostnader.

Projektriskhantering ökar chanserna att nå mål i form av budget, tidplan och prestanda.

Kursen ger dig

Genom utbildningen får du kunskap om projektriskhantering och de faktorer som är viktiga för ett systematiskt och effektivt projekthanteringsarbete. Vi ger dig också en arbetsmetod för att inleda och driva en riskhanteringsprocess på egen hand.

Innehåll:

  • Grundläggande riskhantering
  • Projektriskhanteringens faser
  • Praktiskt genomförande
  • Uppbyggnad av verktyg för att utföra PRM
  • Projektriskhantering – en kontinuerlig process

Företagsanpassad kurs

Är ni flera på företaget som vill gå samma utbildning så håller vi gärna kursen på plats hos er. Välj hela eller en del av en kurs, eller kombinera olika delar från olika kurser.

För vem


Utbildningen riktar sig till projektledare, inköpare, säljare och personer som arbetar i projekt, oavsett bransch. Den är också användbar för dig med ansvar för exempelvis produktion, underhåll, inspektion, kvalitet, arbetsmiljö, skydd och säkerhet.

Om arrangörenInspecta Sweden AB

Inspecta erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning.
Vi är marknadsledande i Norden.

Vi har kontor i åtta länder; Finland, Sverige, Norge, Danmark, Lettland, Estland, Litauen och Polen.

I Sverige är vi 650 medarbetare och har en omsättning på 800 MSEK.

Inspecta Groups ägare är det nederländska holdingföretaget ACTA*.

Årlig omsättning (Sverige) ca 800 MSEK

Antal anställda i Sverige 650

Antal kontor i Sverige 25

Kontakt

010-479 33 11

http://www.inspecta.com/utbildning

Box 30100
10425 Stockholm

Intresseanmälan

Skicka en intresseanmälan för Riskhantering för industriella projektledare