UtbildningDirekt använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
Jag har förstått
Vad är cookies?

Riskanalys för produkter och anläggningar, fördjupning

Inspecta Sweden AB


Kort om utbildningen

Längd: 2 dagar
Arrangör: Inspecta Sweden AB

Anmäl intresse
Inspectas grundläggande kurs i riskhantering ger en inblick i riskhanteringens huvudsakliga principer, metoder och nytta.

Vi beskriver olika riskanalysmetoder och varvar bakomliggande teorier med vår praktiska erfarenhet.

Syftet är att skapa förutsättningar för ett säkrare och effektivare utförande av arbetsuppgifter och begränsa skadeverkningar på människor, miljö och egendom.

Vi går även igenom den lagstiftning som ställer krav på att riskanalyser genomförs.

Kursbeskrivning


Kursen ger dig kunskap om de faktorer som är viktiga för att genomföra en systematisk och effektiv riskhantering.

Du får lära dig de metoder och verktyg som kan användas för att utföra olika typer av riskanalyser på egen hand.
Efter kursen kommer du även ha fått en inblick i den lagstiftning som ställer krav på utförandet av riskanalyser.

Kursen pågår två dagar.

Syftet med riskhantering
Riskanalys med avseende på säkerhet, hälsa, miljö, ekonomi och kvalitet
Genomgång av gällande lagstiftning
Riskhanteringens faser
Tillämpbara riskanalysmetoder
Praktiskt utförande

För vem


Kursen vänder sig till processingenjörer, teknikkonsulter, skyddsombud, driftchefer, drifttekniker, anläggningsägare och andra personer med intresse för kvalitet, arbetsmiljö, skydd, säkerhet och riskanalyser.

Om arrangörenInspecta Sweden AB

Inspecta erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning.
Vi är marknadsledande i Norden.

Vi har kontor i åtta länder; Finland, Sverige, Norge, Danmark, Lettland, Estland, Litauen och Polen.

I Sverige är vi 650 medarbetare och har en omsättning på 800 MSEK.

Inspecta Groups ägare är det nederländska holdingföretaget ACTA*.

Årlig omsättning (Sverige) ca 800 MSEK

Antal anställda i Sverige 650

Antal kontor i Sverige 25

Kontakt

010-479 33 11

http://www.inspecta.com/utbildning

Box 30100
10425 Stockholm

Intresseanmälan

Skicka en intresseanmälan för Riskanalys för produkter och anläggningar, fördjupning