UtbildningDirekt använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
Jag har förstått
Vad är cookies?

OFP - Vad är det?

Inspecta Sweden AB


Kort om utbildningen

Längd: 1 dag
Pris: fr. 6 500:- exkl. moms
Arrangör: Inspecta Sweden AB

Anmäl intresse

Vad är OFP?

OFP står för Oförstörande provning och betyder de provnings- eller undersökningsmetoder som kontrollerar konstruktioner, material och svetsningar efter felaktigheter utan att förstöra eller deformera materialet. Denna provning kan ske på eller under ytan. Inom industrin använder man OFP för att undersöka och verifiera en anordnings säkerhet.


Kursbeskrivning


Vid tillverkande verksamheter ställs det krav på tillverkning av till exempel tryckbärande anordningar enligt PED, och som tillverkare måste du kunna garantera din anordnings säkerhet avseende inre och yttre fel. Det är därför viktigt att ha kunnig personal som gör att tillverkningen kan leva upp till dessa krav och därför se till att den som arbetar med inköp, drift, säkerhet, konstruktion och beräkning ska kunna välja rätt OFP-metod och metodik. 

Kursen i OFP

Under utbildningen kommer du få ökad kunskap om de olika OFP metodernas för- och nackdelar för att kunna rekommendera och beställa rätt typ av provning och i rätt omfattning. Under kursen kommer vi också behandla fortlöpande provning för att förhindra haverier och driftstörningar.

Under kursens gång kommer vi gå igenom följande frågor:

  • Genomgång av olika OFP-metoder – MT, PT, RT, UT, VT, ET och LT
  • För- och nackdelar med olika OFP-metoder
  • När kan respektive metod användas
  • Vad kan man hitta med de olika metoderna
  • Hur går det till?
  • Förutsättningar som måste uppfyllas för en meningsfull provning
  • Vad säger standarder om OFP

För vem


Kursen vänder sig till dig som behöver en allmän kännedom om OFP för att kunna bestämma omfattning och typ av oförstörande provning, till exempel inköpare, konstruktörer, driftpersonal inom tillverknings-, process-, verkstadsindustrin eller annan personal.

Om arrangörenInspecta Sweden AB

Inspecta erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning.
Vi är marknadsledande i Norden.

Vi har kontor i åtta länder; Finland, Sverige, Norge, Danmark, Lettland, Estland, Litauen och Polen.

I Sverige är vi 650 medarbetare och har en omsättning på 800 MSEK.

Inspecta Groups ägare är det nederländska holdingföretaget ACTA*.

Årlig omsättning (Sverige) ca 800 MSEK

Antal anställda i Sverige 650

Antal kontor i Sverige 25

Kontakt

010-479 33 11

http://www.inspecta.com/utbildning

Box 30100
10425 Stockholm

Intresseanmälan

Skicka en intresseanmälan för OFP - Vad är det?