UtbildningDirekt använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
Jag har förstått
Vad är cookies?

Mobila arbetsplattformar

Inspecta Sweden AB


Kort om utbildningen

Pris: fr. 2 500:- exkl. moms
Arrangör: Inspecta Sweden AB

Anmäl intresse

Förarkurs mobila arbetsplattformar (skylift)

Arbete med mobila arbetsplattformer orsakar många olyckor och ofta är orsakerna bristans kunskap om riskerna eller fel hantering. Vår utbildning lär dig en säkrare hantering av mobila arbetsplattformer och hjälper dig minska antalet olyckor. Den tillgodoser kraven på dokumenterad utbildning av förare av mobila arbetsplattformer enligt SS-ISO 18878. Utbildningen bygger på lång erfarenhet och dokumenterade kunskaper enligt AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap samt Utbildning enligt SS-ISO 18878 Mobila arbetsplattformar, utbildning för förare.


Kursbeskrivning


Vi hjälper dig med en kurs anpassad efter just ditt företags behov.

Program

Kursens innehåll

  • Riskinventering och riskbedömning

  • Myndighetskrav

  • Säkerhetsregler

  • Förarkrav

  • Fortlöpande och daglig tillsyn

  • Praktik, körning och tillsyn

  • Erfarenhetsåterföring - ett antal olyckor och haverier redovisas.

Kursen bygger på dokumenterade kunskaper enligt:

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Utbildning enligt SS-ISO 18878 Mobila arbetsplattformar, Utbildning för förare

Praktisk information

Hålltider: Kl.08:30 Kaffe. Kurs 09:00-16:30.

Utbildningsbevis
Efter avslutad kurs utfärdas ett utbildningsbevis i storlek “plastkort”. Utbildningsbeviset kan då alltid finnas med i plånboken. Skriftligt prov finns alltid i våra kurser.

Företagsintern kurs

Kursen hålls som företagsintern. Välj ur "menyn" och vi skräddarsyr en utbildning som passar ditt företag. Om så önskas kan företagets interna regler ingå. Lärare är våra erfarna besiktningsingenjörer. För diskussion om innehåll, kursuppläggning och kostnad, kontakta Inspectas lokala kontor.

Om arrangörenInspecta Sweden AB

Inspecta erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning.
Vi är marknadsledande i Norden.

Vi har kontor i åtta länder; Finland, Sverige, Norge, Danmark, Lettland, Estland, Litauen och Polen.

I Sverige är vi 650 medarbetare och har en omsättning på 800 MSEK.

Inspecta Groups ägare är det nederländska holdingföretaget ACTA*.

Årlig omsättning (Sverige) ca 800 MSEK

Antal anställda i Sverige 650

Antal kontor i Sverige 25

Kontakt

010-479 33 11

http://www.inspecta.com/utbildning

Box 30100
10425 Stockholm

Intresseanmälan

Skicka en intresseanmälan för Mobila arbetsplattformar