UtbildningDirekt använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
Jag har förstått
Vad är cookies?

Kurs - dag 1: Regler för tryckkärl och dag 2: Ansvar för anläggningsägare

Inspecta Sweden AB


Kort om utbildningen

Längd: 1 dag
Pris: fr. 5 900:- exkl. moms
Arrangör: Inspecta Sweden AB

Anmäl intresse

Regler för tryckkärl, AFS 2005:3

Det har skett flera förändringar de senaste åren och nya krav har tillkommit gällande kontroll, användning, riskbedömning och fortlöpande tillsyn av tryckkärl. För dig som har ansvar för arbetsmiljö, drift och underhåll av trycksatta anordningar med tillhörande utrustning samt för övrig personal är det viktigt att veta vad som gäller och hur kraven uppfylls.

Viktig info: Du kan välja att delta en eller två dagar.
1 dag 5 900 SEK + moms
2 dagar 9 900 SEK + moms

Kursbeskrivning


Kurserna ger dig

Kursen ger goda kunskaper i regelverk kring tekniska krav och krav på tillsyn och kontroll. Dag 1 ger en bra bas för hur du på mest eff ektiva sätt kan uppfylla kraven i din egen anläggning. Dag 2 lär dig metodiken så att du kan planera och utföra riskbedömning och fortlöpande tillsyn, FLT.

Program

Dag 1 Regler för tryckkärl

Översikt av gällande regelverk:

– AFS 2005:3 ”Besiktning av trycksatta anordningar”

– AFS 2005:2 ”Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar”

 • Installations- och Revisionsbesiktning
 • Återkommande besiktning
 • Dagliga rutiner, säkert arbete
 • Nyinvesteringar och projekt
 • Reparation och ombyggnad

Dag 2 Ansvar för anläggningsägare

 • Krav enligt föreskriften AFS 2002:1
 • Riskbedömning: Omfattning, metoder, dokumentation
 • Riskinventering, Riskanalys och riskvärdering
 • Fortlöpande tillsyn, FLT
 • Tillsynsprogram, personal, dokumentation
 • Uppföljning och åtgärder
 • Övervakning, märkning, ensamarbete
 • Dokumenterad utbildning

Praktisk information

Hålltider: kl. 08:30 kaffe. Kurs kl. 09:00-16:30 båda dagarna.

Det angivna priset är exklusive moms, i priset ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.

För vem


Utbildningen riktar sig till dig som ansvarar för eller arbetar med trycksatta anordningar, exempelvis tryckkärl, rörledningar och pannor. Den är också lämplig för dig som arbetar som inköpare, arbetsledare, arbetsmiljöansvariga och skyddsombud.

Om arrangörenInspecta Sweden AB

Inspecta erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning.
Vi är marknadsledande i Norden.

Vi har kontor i åtta länder; Finland, Sverige, Norge, Danmark, Lettland, Estland, Litauen och Polen.

I Sverige är vi 650 medarbetare och har en omsättning på 800 MSEK.

Inspecta Groups ägare är det nederländska holdingföretaget ACTA*.

Årlig omsättning (Sverige) ca 800 MSEK

Antal anställda i Sverige 650

Antal kontor i Sverige 25

Kontakt

010-479 33 11

http://www.inspecta.com/utbildning

Box 30100
10425 Stockholm

Intresseanmälan

Skicka en intresseanmälan för Kurs - dag 1: Regler för tryckkärl och dag 2: Ansvar för anläggningsägare