UtbildningDirekt använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
Jag har förstått
Vad är cookies?

Fastighetsseminiarium

Inspecta Sweden AB


Kort om utbildningen

Längd: 1 dag
Pris: fr. 1 200:- exkl. moms
Arrangör: Inspecta Sweden AB

Anmäl intresse

Att hålla en fastighet i gott skick under många decennier kräver god kunskap. Det finns 100-tals föreskrifter och regler som direkt, eller indirekt påverkar en fastighetsägare. Det innebär att du som fastighetsägare är skyldig att genomföra ett stort antal besiktningar och kontroller som myndigheter föreskriver.

  • Arbetsmiljöverket

  • Boverket

  • Elsäkerhetsverket

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (räddningsverket)

Inspectas breda erfarenhet av besiktning, provning, certifiering och utbildning är kraftfulla verktyg under hela fastighetens livscykel. För att du och de människor som använder fastigheten ska kunna lita på att den är säker att besöka, arbeta eller bo i.


Kursbeskrivning


Att hålla en fastighet i gott skick under många decennier kräver god kunskap. Det finns 100-tals föreskrifter och regler som direkt, eller indirekt påverkar en fastighetsägare. Det innebär att du som fastighetsägare är skyldig att genomföra ett stort antal besiktningar och kontroller som myndigheter föreskriver.

  • Arbetsmiljöverket

  • Boverket

  • Elsäkerhetsverket

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (räddningsverket)

Inspectas breda erfarenhet av besiktning, provning, certifiering och utbildning är kraftfulla verktyg under hela fastighetens livscykel. För att du och de människor som använder fastigheten ska kunna lita på att den är säker att besöka, arbeta eller bo i.

Ny AFS som avser Lyft, sanktionsavgifter
Sanktionsavgifter ska ersätta straffsanktion. Nivåerna på sanktionsavgifter kommer att höjas rejält och gemomförandet för lagförändringen är från 1 juli 2014. Vad innebär detta? Vi reder ut begreppen.

Riskbedömning
Vad ska göras vid en riskbedömning, vilka krav ställs och varför ska riskbedömning utföras?

Q3 Web
Samla alla dina besiktningar i vårt webbaserade system Q3 web.

Energideklarationer – förändringar i regelverk
Energideklarationens sammanfattning har fått en ny utformning från 1 januari år. Byggnader som deklareras från och med detta datum kommer att få en energiklass. Syftet är att göra informationen om byggnaders energianvändning bättre och lättare att förstå.


Kursmål


Fastighetsseminariet vänder sig till dig som antingen äger fastigheter eller ansvarar för förvaltning och drift och vill lära dig mer om regelverket och anvarsfrågan.

Om arrangörenInspecta Sweden AB

Inspecta erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning.
Vi är marknadsledande i Norden.

Vi har kontor i åtta länder; Finland, Sverige, Norge, Danmark, Lettland, Estland, Litauen och Polen.

I Sverige är vi 650 medarbetare och har en omsättning på 800 MSEK.

Inspecta Groups ägare är det nederländska holdingföretaget ACTA*.

Årlig omsättning (Sverige) ca 800 MSEK

Antal anställda i Sverige 650

Antal kontor i Sverige 25

Kontakt

010-479 33 11

http://www.inspecta.com/utbildning

Box 30100
10425 Stockholm

Intresseanmälan

Skicka en intresseanmälan för Fastighetsseminiarium