UtbildningDirekt använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
Jag har förstått
Vad är cookies?

Drift av pannanläggningar Fortsättningskurs

Inspecta Sweden AB


Kort om utbildningen

Längd: 3 dagar
Pris: fr. 13 500:- exkl. moms
Arrangör: Inspecta Sweden AB

Anmäl intresse
Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2002:1 ställer krav på att du som pannskötare ska ha den utbildning och de instruktioner som behövs för att en säker drift ska kunna upprätthållas.

Kursen vänder sig till dig som gick ”Drift av pannanläggningar – Grundkurs” för några år sedan och behöver en uppdatering och kanske vidareutbildning.
Speciell tonvikt läggs på fastbränsleeldade anläggningar.

Kursen genomförs vid E.ON Värme Sverige AB, Åbyverket i Örebro, där vi har tillgång till övningsanläggning. I kursen ingår flera praktiska övningar t ex manuell start och stopp av ångturbin.

Kursbeskrivning


Deltagarna ska efter kursen vara medvetna om de risker som finns i en anläggning, känna till gällande föreskrifter samt efter ytterligare praktik i den egna anläggningen kunna sköta driften av pannan/pannorna och ingå i eventuell jourtjänst eller beredskap.

Program

I kursen utgår vi från en typisk fastbränsleeldad anläggning och går igenom:

Pannkonstruktion
Bränslen och bränslehantering
Förbränning
Ång- och hetvattenpannors utrustning
Styr och reglerteknik
Förlust och verkningradsbegrepp
Vatten och vattenånga
Kort om besiktningsregler
Övervakning
Riskanalyser och riskbedömning
Fortlöpande tillsyn

Övningsexempel och grupparbeten

För vem


Kursen vänder sig till dig som gick grundkursen för några år sedan och behöver en uppdatering och kanske vidareutbildning.
Vi vänder oss även till driftpersonal på större anläggningar som arbetat några år och behöver kunskap om regler och utrustning i pannanläggningens olika delar.

Driftpersonal
Driftansvariga
Tekniker

Om arrangörenInspecta Sweden AB

Inspecta erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning.
Vi är marknadsledande i Norden.

Vi har kontor i åtta länder; Finland, Sverige, Norge, Danmark, Lettland, Estland, Litauen och Polen.

I Sverige är vi 650 medarbetare och har en omsättning på 800 MSEK.

Inspecta Groups ägare är det nederländska holdingföretaget ACTA*.

Årlig omsättning (Sverige) ca 800 MSEK

Antal anställda i Sverige 650

Antal kontor i Sverige 25

Kontakt

010-479 33 11

http://www.inspecta.com/utbildning

Box 30100
10425 Stockholm

Intresseanmälan

Skicka en intresseanmälan för Drift av pannanläggningar Fortsättningskurs