UtbildningDirekt använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
Jag har förstått
Vad är cookies?

eScaffolding Up To 9 Meters - Web Course (1/2 day)

AB Kompetensutveckla i Sundsvall


Kort om utbildningen

Pris: fr. 1 995:- exkl. moms
Arrangör: AB Kompetensutveckla i Sundsvall

Anmäl intresse
När du har blivit godkänd i alla kapitel i denna utbildning har du de kunskaper som krävs för att arbeta med ställningar upp till 9 meter till arbetsplan (fyra bomlag) och där utformningen framgår av en generell monteringsintroduktion.

Kursbeskrivning


Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:
 • Principer för konstruktion
 • Funktionssätt
 • Underhåll och användning
 • Hur identifieras och förebyggs olyckor
 • Hur risker för fall kan undvikas
 • Attityder till risker
 • Lagar, förordningar och standarder som gäller för området

Kursmål


Du ska efter genomförd utbildning kunna besvara nedanstående frågor:
 • Förstår du planen för uppförandet, nedmonteringen eller ändringen av ställningen?
 • Har du kunskaper om gällande säkerhetsföreskrifter vid uppförandet, nedmonteringen eller ändringen som ska utföras?
 • Kan du identifiera och förebygga fallrisker för människor och föremål?
 • Kan du identifiera och förebygga risker som kan uppstå vid väderomslag?
 • Är du införstådd med och förberedd för andra risker som kan finnas vid uppförande, nedmontering eller ändringar?
 • Vilka regelverk gäller för ställningar i Sverige?
 • Vilka olika typer av prefabricerade ställningar och kopplingar finns?
 • Kan du redogöra för olika typfall för rörställningar?
 • Hur kan du skydda dig mot fall vid uppförande och nedmontering?
 • Hur kan upp- och nedförsel samt lyft av ställningsmaterial ske på ett säkert sätt?
 • Kan du redogöra för hur bottning, stabilisering och förankring av ställningar går till?

För vem


För dig som bygger, ändrar och river byggnadsställningar på upp till 9 meters höjd.
Föreskriften reglerar också att arbetsledaren på din arbetsplats ska ha rätt utbildning, hen ska ha mins samma utbildningsnivå för ställningar som du har, gärna högre. Detta gäller även om chefen inte själv deltar i själva arbetet. Chefen kan delegera ansvaret till en arbetsledare som har rätt utbildning.

Om arrangörenAB Kompetensutveckla i Sundsvall

Kontakt

+46 102 06 76 20

http://www.kompetensutveckla.se

Paviljongvägen 17
852 40 Sundsvall Sverige

Intresseanmälan

Skicka en intresseanmälan för eScaffolding Up To 9 Meters - Web Course (1/2 day)