UtbildningDirekt använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
Jag har förstått
Vad är cookies?

eADR Allmän 1.3 - Webbutbildning (1 dag)

AB Kompetensutveckla i Sundsvall


Kort om utbildningen

Längd: 1 dag
Pris: fr. 1 995:- exkl. moms
Arrangör: AB Kompetensutveckla i Sundsvall

Anmäl intresse
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för gods som om det inte hanteras rätt under transport, riskerar att orsaka skador i sin omgivning, på såväl människor och djur som på fordon, byggnader och miljö. Även om en del gods i sig är ofarligt kan det innebära risker och faror just vid transport på grund av de yttre omständigheterna och påfrestningarna som en transport innebär.


Kursbeskrivning


Syftet med ADR 1.3 är att genom ökade kunskaper förebygga olyckor under transport, förebygga eller begränsa skadeverkningar om en olycka skulle uppstå. Deltagarna får efter genomgången kurs kännedom om de lagar och regler som styr hanteringen av farligt gods. Deltagarna ska också ha tillräckliga kunskaper för att kunna identifiera farligt gods i sin omgivning på arbetsplatsen. Deltagarna ska ha kunskap om ansvaret som är ett led i transportkedjan eller i annan hantering  av farligt gods.

Kursmål


Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Vilka lagar och regler som gäller
  • Undantag för farligt gods
  • Hur olyckor kan förebyggas under transport
  • Hur skadeverkningar kan begränsas
  • Vad är farligt gods
  • Ansvar farligt gods

För vem


Chefer, arbetsledare, skyddsombud och de som i sitt arbete ska hantera farligt gods.Inga förkunskaper behövs

Om arrangörenAB Kompetensutveckla i Sundsvall

Kontakt

+46 102 06 76 20

http://www.kompetensutveckla.se

Paviljongvägen 17
852 40 Sundsvall Sverige

Intresseanmälan

Skicka en intresseanmälan för eADR Allmän 1.3 - Webbutbildning (1 dag)