UtbildningDirekt använder sig av cookies för att förbättra din användarupplevelse.
Jag har förstått
Vad är cookies?

Praktisk FEM-analys för tryckkärl

Inspecta Sweden AB


Kort om utbildningen

Längd: 2 dagar
Pris: fr. 13 000:- exkl. moms
Arrangör: Inspecta Sweden AB

Anmäl intresse

Praktisk FEM-analys för tryckkärl 

Vid utförandet av spänningsanalyser av tryckkärl ställs man inför ett antal val, i valsituationen finns det fällor som kan leda till felaktiga slutsatser. Under kursen vill vi visa på på för- och nackdelar med olika analysmetoder, och vi kommer ge dig tips om arbetssätt samt varna dig för typiska felkällor vid en analys som du utfört med hjälp av FEM.


Kursbeskrivning


Kursen i praktisk FEM-analys för tryckkärl baseras på standarden EN13445 och vi fokuserar på exempel utförda i programmet Ansys, men innehållet i kursen kommer vara nyttigt för dig som använder annat FEM-program.

För att kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt rekommenderar vi att du har grundläggande kunskap om FEM och spänningsanalys samt utmattningsberäkning av tryckkärl (EN13445-3 kap 18, annex B och C).

Under kursen kommer vi gå igenom följande punkter
 • När används spänningsanalys? När får man inte använda spänningsanalys?
 • Spänningsklassificering kontra gränslastanalys
 • Val av element-typ, mesh-typ, mesh-densitet
 • Vad är störningslängd, och hur påverkar det min analys?
 • Randvillkor – ”fällor och fel”
 • Stutslaster
 • Samverkan av flera lastfall
 • Vilka resultat är värdefulla för utvärdering?
 • Linearisering av spänningar
 • Analys av flänsar – olika sätt att definiera randvillkor
 • Hur hantera instabilitet, såsom buckling etc
 • Exempel på utmattningsanalys. Vilken inverkan har formavvikelser?
 • Kontaktvillkor
 • Kvalitetssäkring – metoder för att säkerställa att resultatet återspeglar den avsedda frågeställningen
 • Rapportutformning

För vem


Kursen vänder sig till konstruktörer och konsulter som arbetar med dimensionering av tryckkärl och som har behov av att utnyttja spänningsanalys som alternativ eller komplettering till formelbaserad dimensionering.

Om arrangörenInspecta Sweden AB

Inspecta erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning.
Vi är marknadsledande i Norden.

Vi har kontor i åtta länder; Finland, Sverige, Norge, Danmark, Lettland, Estland, Litauen och Polen.

I Sverige är vi 650 medarbetare och har en omsättning på 800 MSEK.

Inspecta Groups ägare är det nederländska holdingföretaget ACTA*.

Årlig omsättning (Sverige) ca 800 MSEK

Antal anställda i Sverige 650

Antal kontor i Sverige 25

Kontakt

010-479 33 11

http://www.inspecta.com/utbildning

Box 30100
10425 Stockholm

Intresseanmälan

Skicka en intresseanmälan för Praktisk FEM-analys för tryckkärl